Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Proefschrift ouderschap in lesbische gezinnen

27 november 2004 -

Op woensdag 8 december 2004 (aanvang 10.00) verdedigt Henny Bos haar proefschrift ‘Parenting in Planned Lesbian Families’ in de Aula van de Universiteit van Amsterdam.

Henny Bos is werkzaam aan de faculteit der maatschappij- en gedragswetenschappen, afdeling pedagogiek en onderwijskunde van de Universiteit van Amsterdam. Bij haar onderzoek heeft Henny Bos medewerking gekregen van de COC Landelijke Werkgroep Meer dan Gewenst.

Planned Lesbian Families

Het proefschrift van Henny Bos handelt over lesbische gezinnen waarin de kinderen geboren zijn binnen een lesbische relatie. In de Engelstalige literatuur worden deze gezinnen ook wel ‘planned lesbian families’ genoemd. In dit proefschrift is onderzocht wat het betekent om een lesbische moeder te zijn en wat het voor kinderen betekent om op te groeien in een gezin met twee moeders. Waarom kiezen lesbische vrouwen voor kinderen? Ervaren lesbische vrouwen het ouderschap anders dan heteroseksuele ouders en gaan ze op een andere manier met hun kinderen om? Reageert de omgeving positief of negatief en wat voor consequenties hebben deze reacties voor ouders en kinderen? Deze vragen komen in ‘Parenting in Lesbian Families’ aan de orde. In dit proefschrift worden ouderschap, opvoeden en de ontwikkeling van het kind in 100 lesbische gezinnen onderzocht en vergeleken met 100 heteroseksuele gezinnen.

Vrij toegankelijk

De verdediging is voor iedereen vrij toegankelijk en vindt plaats in de Aula van de Universiteit van Amsterdam (Oude Lutherse Kerk, Singel 411 – hoek Spui). In de omgeving van het Spui is weinig parkeergelegenheid. De locatie is vanaf het Centraal Station in Amsterdam goed te bereiken met de tramlijnen 1, 2, 3 en 5.

Boek

Het proefschrift van Henny Bos verschijnt binnenkort als paperback bij de Amsterdam University Press.
ISBN 90 5629 3672 – prijs: € 27,50.

Categorie:
Jouw belangen
Tags: