Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd

2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘PvdA politiek ingekapseld in Canal Parade’

1 augustus 2008 -

Dat stelt Defensieminister Eimert van Middelkoop vanmorgen in TROS Kamerbreed op Radio 1.

‘Ik begrijp dat Plasterk meevaart’, zegt de ChristenUnie-minister, maar door de deelname van zoveel andere PvdA-bewindslieden is het een ‘PvdA-optocht’ geworden en een ‘provocerend signaal’ naar de rest van de coalitie.

Met zoveel PvdA-bewindslieden die meevaren, krijgt het volgens Van Middelkoop ‘allang overbodige protestelement’ van de Gay Pride een ‘extra accent’. Met zoveel bewindslieden mag je stellen dat de ‘emancipatie voltooit’ is, sneert Van Middelkoop in een venig bijzinnetje.

Maar het valt de CU-bewindsman wel op dat de PvdA de homo-emancipatie nu zo ‘claimt’. ‘Dat voelt moeilijk richting de rest van het kabinet’, zegt hij.

Vrijetijdsactiviteit

Van Middelkoop ontkent bovendien dat de deelname van zoveel bewindslieden een politiek signaal van het kabinet is, waar toch ook de ChristenUnie deel van uitmaakt. Hij benadrukt dat Plasterk als coördinerend minister voor het emancipatiebeleid meevaart. Dat vindt Van Middelkoop daarom ‘begrijpelijk’, maar daarmee beperkt hij diens optreden in de Amsterdamse grachten tot een zaak van een vakminister. De deelname van de andere bewindslieden, ziet hij als niet meer dan ‘vrijetijdsactiviteit’.

‘Moet je je tegenwoordig verantwoorden als je niet meevaart’, antwoordt Van Middelkoop met een tegenvraag als hem gevraagd wordt waarom hij niet op de boot van Plasterk zit. Hij stelt dat hij geen uitnodiging gehad heeft, daarom is hij er niet bij. Van Middelkoop maakt echter ook duidelijk dat hij niet veel op heeft met de Canal Parade. ‘Met deze subculturele uiting heb ik niets’, zegt hij: ‘Mentaal en cultureel sta ik hier ver vanaf’.

Statement

De lichte ergenis van minister dat hij zich klaarblijkelijk moet verantwoorden dat hij niet op de boot van Plasterk meevaart, is wel begrijpelijk. Waarschijnlijk heeft Van Middelkoop de Volkskrant gelezen. Die krant omschrijft het treffend: ‘Er zijn’ was bedoeld als statement tegen de groeiende homohaat. ‘Er niet zijn’ is door de actie van Plasterk onbedoeld óók een statement geworden.

Het Reformatorisch Dagblad is wat dat betreft nog duidelijker. Volgens dit lijfblad van de SGP is de Gay Pride ‘verworden tot het schibboleth van de homodiscriminatie: wie meevaart is tegen, wie aan de kant blijft is voor. Althans, zo leggen velen de weigering uit van de ministers Balkenende en Rouvoet om mee te varen: ze zijn niet solidair met homo’s’.

Het Reformatorisch Dagblad concludeert dat de Gay Pride ‘een politiek instrument’is geworden. ‘De PvdA schoffeert er de christelijke coalitiepartners mee en geeft de oppositie munitie om te stoken in het kabinet’, stelt de krant. ‘Balkenende had beter de desbetreffende kabinetsleden op het matje kunnen roepen’.

Nu dat niet gebeurd is, geeft de regering volgens het Reformatorisch Dagblad ‘impliciet aan dat ze homoseksualiteit – en alle uitwassen daarvan – niet alleen gedoogt, maar verdedigt en zelfs propageert’.

Gemiste kans

Van Middelkoop zegt in TROS Kamerbreed over zijn eigen portefeuille dat Defensie een breed beleid voert om voor iedereen toegankelijk te zijn. Ook voor vrouwen en homoseksuelen.

‘Dat klopt’, zegt COC-voorzitter Wouter Neerings. ‘In Nederland bewijst dat je ook Simply Gay in de krijgsmacht kunt zijn, maar klaarblijkelijk is het voor Van Middelkoop niet nodig dat beleid publiekelijk kenbaar te maken door met Plasterk mee te varen’. Neerings noemt dat ‘een gemiste kans’ richting bijvoorbeeld Van Middelkoop’s Amerikaanse collega Gates. ‘In het Amerikaanse leger geldt _don’t ask, don’t tell_. Als bekend wordt dat je homoseksueel bent, wordt je ontslagen’.

Zie verder ons dossier ChristenUnie.

Categorie:
Jouw belangen
Tags:
, ,