Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Refo-handreiking zaalverhuur vanwege vonnis homodiscriminatie

8 december 2014 -

De VGS, de besturenorganisatie voor reformatorische scholen, heeft het initiatief genomen om een handreiking voor de verhuur van onderwijsruimten en kerkzalen te maken voor kerken en scholen. Aanleiding is de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens over de weigering van Zaalverhuur7 om ruimte in het pand van de Evangelie Gemeente Utrecht (EGU) te verhuren aan de Jong&Out-groep van COC Midden-Nederland.

September jl. kwam het College voor de Rechten van de Mens tot het oordeel dat deze weigering een vorm van homodiscriminatie is en daarmee in strijd met de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb).

VGS - logo kleinDat vonnis leidde tot schrik in orthodox-christelijke kring en is aanleiding voor de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) om contact te leggen met externe deskundigen om te bezien wat de concrete gevolgen zijn voor scholen en kerken in de achterban die ruimten aan derde verhuren. De VGS sprak ook  met de advocaat van de EGU en met een aantal deskundigen op kerkelijk terrein, waaronder de afdeling juridische zaken en de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Vervolgens heeft de VGS medio november jl. met een aantal vertegenwoordigers vanuit het onderwijs en vanuit diverse kerkgenootschappen uit de eigen achterban gesproken.

Op grond van die consultaties gaat de VGS een handreiking op stellen voor de huur en verhuur van onderwijsruimten en kerkzalen. Die handreiking zal waarschijnlijk in het voorjaar van 2015 gepubliceerd worden. De insteek van de handreiking is het mogelijk maken om verhuur te weigeren van onderwijsruimten en kerkzalen aan ongevallige derden – zoals klaarblijkelijk een LHBT-jongerengroep van het COC – zonder in strijd te handelen met de Awgb.

[Bron: Vrijheid van Onderwijs, VGS – Foto Evangelie Gemeente Utrecht: Printscreen Campusblog]

Zie ook:

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
Jouw belangen
Tags:
, , , , , , ,