Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Ross – SCP-rapport geen aansporing voor beleidsintensivering

10 december 2006 -

Staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp wil het ingezette homobeleid voortzetten.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Ross dat ze in de aanbevelingen van het rapport ‘Gewoon doen’ van het SCP een bevestiging ziet van het in gang gezette beleid. Maar het rapport wijst juist uit dat intensivering van het homobeleid noodzakelijk is.

Volgens staatssecretaris Ross (CDA) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) komt er uit het ‘Gewoon Doen’-rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een genuanceerd beeld naar voren van de acceptatie van homoseksualiteit in Nederland.

Opmerkelijk is dat Ross in dezelfde brief ook een aantal belangrijke conclusies citeert die het tegenovergestelde uitwijzen. Als homoseksualiteit dichter bij huis komt, wordt het minder goed geaccepteerd en er is een gemiddeld negatievere houding ten opzichte van homoseksualiteit onder jongeren, ouderen, mannen, lager opgeleiden, religieuzen en allochtone Nederlanders.

Dubbele moraal

‘Wij vragen ons bij de opsomming van de staatssecretaris af in welke delen van de samenleving homoseksualiteit wél volledig geaccepteerd is’, reageert COC-voorzitter Frank van Dalen. ‘Waar je leeft, leert of werkt en bij het overgrote deel van de samenleving is het in ieder geval niet geaccepteerd. Een derde van de homoseksuele mannen en een kwart van de lesbische vrouwen komt op het werk niet uit voor de seksuele voorkeur. Twee mannen die in het openbaar zoenen wordt door 42% van de mensen afstotend gevonden, terwijl een zoenend heteropaar maar door 8% van de mensen wordt afgewezen. _Homo-zijn mag, als we het maar niet merken_, dat is de dubbele moraal van de meerderheid en dus ook van Ross. De sociale acceptatie van homoseksualiteit is niet voltooid en zal verslechteren als de overheid niet ingrijpt, dat is de conclusie uit het SCP-rapport ‘Gewoon doen’. Er is daarom niet meer van hetzelfde nodig, maar juist een intensivering van het homo-emancipatiebeleid’.

Jongeren en onderwijs

Het COC is wel blij dat de staatssecretaris heeft aangekondigd zich in 2007 te willen richten op het bevorderen van acceptatie onder jongeren.

Het SCP-rapport wijst tegelijkertijd uit dat er ook initiatieven nodig zijn binnen de sport, op de werkvloer en op scholen. De staatssecretaris heeft gelijk met haar opmerking dat er de afgelopen jaren diverse initiatieven en methodieken zijn ontwikkeld om de acceptatie op scholen te bevorderen. In de praktijk blijkt echter dat scholen op grote schaal weigeren ontwikkelde methodieken in te zetten, zodat ook hier leiderschap van de overheid noodzakelijk is.

Masterplannen en budget

Het COC wil graag met de nieuwe Kamer en het nieuw te vormen kabinet werken aan een samenleving waarin homoseksualiteit binnen alle groepen wordt geaccepteerd. Een voorbeeld daarvan is het masterplan ‘Bespreekbaar maken Homoseksualiteit in Etnische kring’, waarvoor het ministerie van Integratie op aangeven van de Tweede Kamer budget beschikbaar stelde. COC Nederland heeft daarnaast masterplannen klaarliggen rond de thema’s ouderen & zorg, onderwijs, jongeren, de werkvloer en sport. En voor de uitvoering daarvan moet het budget voor homobeleid ook verhoogd worden, maar ook daarover horen we Ross niet.

Gelijkberechtiging

Maar ook de juridische gelijkberechtiging is nog niet klaar. Gelijke behandeling van homoseksuelen als kenmerkende waarde van onze samenleving dient verankert te worden door homoseksualiteit expliciet als non-discriminatiegrond in artikel 1 van de Grondwet op te nemen. Maar dat wijst deze regering nog altijd af. En ook de positie van lesbische meemoeders is nog altijd niet goed geregeld.

‘Alleen als politiek en homo-organisaties de handen ineen slaan, is een werkelijke omslag in de maatschappij te bewerkstelligen. Niet alleen de wet, maar de maatschappij als geheel moet acceptatie van homoseksualiteit vormgeven. Ook en misschien wel vooral als homoseksualiteit zichtbaar wordt in je eigen omgeving’, aldus Van Dalen.

Categorie:
Jouw belangen
Tags:
, , ,