Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Roze Verkiezingsdebatten in regio Den Haag

4 februari 2006 -

In de aanloop naar de raadsverkiezingen op 7 maart a.s. organiseert COC Haaglanden in februari twee politieke debatten over homo-emancipatie- en anti-discriminatiebeleid van de gemeentes Den Haag en Westland.

Wat kunnen homo’s, lesbo’s en biseksuelen in de komende raadsperiode 2006-2010 van de Haagse en Westlandse politieke partijen verwachten? Is de lokale politiek (en COC Haaglanden) voorbereid op onverhoopt oplopende spanningen tussen homo’s en allochtonen, zoals in 2005 in Amsterdam en Rotterdam?

Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens de twee debatten die de Werkgroep Politiek & Buitenland van COC Haaglanden organiseert.

Het eerste debat met de politieke partijen in

Den Haag

wordt op woensdag 15 februari om 20.15 uur in BastaCafé, Scheveningseveer 7 te Den Haag gehouden.

Voor dit debat zijn vertegenwoordigers van CDA, ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, Groep Labuche (HAP),Groep Becker, Haagse Stadspartij, Leefbaar Den Haag, Politieke Partij Scheveningen, PvdA, SP en VVD uitgenodigd.

Debatleider is Sander van der Eijk, lid van de Werkgroep Politiek & Buitenland van COC Haaglanden.

Het tweede debat met de politieke partijen in

Westland

is op donderdag 23 februari om 19.30 uur in het gemeentekantoor van Monster, Choorstraat 41.

Voor dit debat zijn vertegenwoordigers van CDA, ChristenUnie/SGP, D66, Gemeentebelang Westland, LPF Westland, Progressief Westland, PvdA, SP en VVD uitgenodigd.

Debatleider is Marcel van den Eng, journalist van RTV West.

Een overzicht van homo-emancipatie- en anti-discriminatie-statements in de diverse verkiezingsprogramma’s staat op de website van COC Haaglanden.

Categorie:
Jouw belangen
Tags:
, ,