Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Seksuele en genderdiversiteit in lokale gezondheidsbevordering

3 juni 2014 -

In 2013 is door Rutgers WPF en Soa Aids Nederland een verkenning uitgevoerd onder medewerkers van GGD’en en Soa/Sense centra naar hun ervaringen met het thema ‘seksuele en genderdiversiteit’ en het werken met en voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen (LHBT’s).

Ook werd de behoefte geïnventariseerd aan ondersteuning en scholing op ‘seksuele en/of gender diversiteit’, reguliere en LHBT-specifieke ‘seksuele gezondheid’ thema’s. Over de verkenning is het rapport Focus op lokale gezondheidsbevordering voor LHBT’s verschenen.

Hulpvragen

De meest voorkomende onderwerpen waarvoor LHBT’s op consult komen, zijn soa- en hiv-preventie; testen op soa’s en hiv; seksualiteitsbeleving en seksuele tevredenheid; seksuele gerichtheid en problemen met coming out, en seksuele disfuncties. Biseksuele vrouwen komen het vaakst van alle LHBT-groepen met vragen over anticonceptie; homo- en biseksuele mannen het vaakst met vragen gerelateerd aan soa’s en hiv.

Scholingsbehoefte

Op het thema transgendergevoelens hebben de respondenten de grootste scholingsbehoefte (80%). Ook op de thema’s seksualiteitsbeleving, seksuele tevredenheid, seksuele disfuncties, seksueel geweld en grensoverschrijding en seksuele gerichtheid heeft meer dan de helft van de respondenten een scholingsbehoefte.

Op deze thema’s hebben respondenten met directe cliëntcontacten veelal een grotere scholingsbehoefte dan de respondenten zonder directe cliëntcontacten.

Ook benadrukken respondenten met cliëntcontacten de behoefte aan verwijsmogelijkheden voor LHBT-jongeren en een beter overzicht van de beschikbare interventies voor LHBT-jongeren.

Naast de scholingsbehoefte op specifieke seksuele gezondheidsthema’s bij LHBT’s, is ook gevraagd naar de scholingsbehoeften op andere thema’s. De drie meest genoemde thema’s zijn: herkennen en omgang met cliënten met een licht verstandelijke beperking (32,6%), seksuele weerbaarheid (31,6%) en seksuele disfuncties (20%).

Vervolg

In aansluiting op de verkenning ontwikkelen Soa Aids Nederland en Rutgers WPF nu een module ‘bespreken seksuele identiteit’ als onderdeel van de Digitale Leerweek en wordt – in overleg met VUmc, Transgender Netwerk Nederland en Transvisie Zorg – een aanbod op het terrein van transgenders voorbereid. Met de andere landelijke partners, MOVISIE en COC Nederland, wordt toegewerkt naar verbetering van (regionale) sociale kaarten en toegang tot LHBT-specifieke interventies.

[Bron: Rutgers WPF – Illustratie: LGBT Healthcare – CC-Gustav Guanaco]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

Categorie:
Jouw belangen
Tags:
, , , ,