Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

SGP-leider: kritiek op homovriendelijke Koningin

27 januari 2008 -

SGP-leider Bas van der Vlies heeft kritiek op koningin Beatrix vanwege de brief die zij afgelopen zomer aan de organisatie van de roze viering van Roze Zaterdag stuurde. COC-voorzitter Frank van Dalen prijst het voorbeeld van de Koningin.

Directe aanleiding voor de uitspraken is de viering van de zeventigste verjaardag van de Koningin a.s. donderdag.

In de brief prijst Koningin Beatrix de jaarlijkse Roze Zaterdag en dat is SGP-leider Bas van der Vlies klaarblijkelijk in het verkeerde keelgat geschoten. De Koningin schreef deze brief in antwoord op een brief van de organisatie van Roze Zaterdag.

De aanleiding voor de brief van de Koningin was een uitnodiging om de kerkdienst voorafgaand aan Roze Zaterdag in Bergen op Zoom bij te wonen. De vorstin schreef dat ze helaas te laat uitgenodigd was en die dag andere verplichtingen had. Tijdens de roze viering maakte burgemeester Polman van Bergen op Zoom bekend dat de Koningin in de brief duidelijk maakt dat ze het gedachtegoed waarvan Roze Zaterdag een expressie is een warm hart toedraagt. Ze wenst ‘de lokale kerken van Bergen op Zoom, het gemeentebestuur en alle andere betrokkenen een inspirerende kerkdienst en een feestelijke Roze Zaterdag toe’. De letterlijke inhoud van de brief is overigens niet openbaar gemaakt.

Deze brief werd september vorig jaar in Trouw ook al bekritiseert door Piet Vergunst, de secretaris van de Gereformeerde Bond, de orthodoxe-christelijke tak van de Protestante Kerk van Nederland (PKN).

De Gereformeerde Bond verwijt de homobeweging het koninghuis gedwongen te hebben om ‘kleur te bekennen. Oranje moet zich uiten over roze’. De Bond vindt dat de organisatie de Koningin nooit uit had mogen nodigen, omdat dat ‘ongepast en provocerend’ zou zijn. ‘Een bezoek van haar aan Roze Zaterdag zou beslist niet samenbindend werken in onze samenleving’. En ‘als het waar is dat zij adhesie betuigde aan het gehele gedachtegoed van Roze Zaterdag, betreur ik dat zeer’, aldus Vergunst.

‘SGP-leider Bas van der Vlies sluit zich nu klaarblijkelijk bij deze kritiek aan’, stelt COC-voorzitter Frank van Dalen vast. ‘Hij lijkt dan te vergeten dat de Koningin er voor iedereen is, ze is ons aller staatshoofd. Dus ook voor homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders. Bovendien schreef ze de brief aan gelovige holebi’s – mogelijk dus ook aan mensen die uit de eigen achterban van de SGP afkomstig zijn of daar nog bijhoren. Misschien moet Van der Vlies zich daar wat meer om bekommeren. De Koningin heeft hem in elk geval het goede voorbeeld gegeven’.

Van der Vlies vindt ook dat de koninklijke familie zich aan de zondagrust moet houden. De leider van de SGP is ook niet blij met Beatrix’ positieve houding ten opzichte van een federaal Europa. Beatrix was enkele maanden geleden gastvrouw bij een aantal paleisbijeenkomsten over de toekomst van de Europese Unie. ‘Dat betreuren wij en dat zullen wij blijven betreuren’, zegt de SGP-voorman.

Van der Vlies doet zijn uitspraken vanavond in een vraaggesprek op de televisiezender Het Gesprek. Het zijn opmerkelijke uitspraken, omdat de SGP en haar achterban als buitengewoon Oranjegezind gelden. Van der Vlies zegt in het gesprek dat de samenbindende kracht van de monarchie belangrijker is dan ‘al die minpuntjes’.

Categorie:
Jouw belangen
Tags: