Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Tientallen gemeenten overwegen ‘genderneutraal beleid’

3 augustus 2017 -

Uit een NOS-enquête waar 150 gemeenten aan hebben meegewerkt, blijkt dat tientallen gemeenten overwegen genderneutraal beleid te gaan voeren. Enkele gemeenten hebben daarvoor zelfs al maatregelen genomen. COC Nederland juicht de ontwikkelingen toe.

De aankondiging van de gemeente Amsterdam om genderneutrale aanspreekvormen te gaan introduceren, was afgelopen week volop in het nieuws. De NOS-enquête maakt duidelijk dat 38 gemeenten soortgelijk beleid overwegen. In de gemeente Almelo zijn genderneutrale aanspreekvormen zelfs al gebruikelijk en in Groningen zijn er concrete plannen om de aanspreekvorm genderneutraal te maken.

“Heel goed dat veel gemeenten het voorbeeld van Amsterdam volgen of hier al mee bezig zijn”, reageert COC-voorzitter Tanja Ineke. Genderneutraal beleid is volgens Ineke een kleine moeite, niemand heeft er last van en je doet mensen die zich niet thuis voelen in de categorie ‘man’ of ‘vrouw’ er een groot plezier mee. “Zo voelt uiteindelijk iedereen zich welkom en aangesproken door de gemeente, en dat is wat telt.”

Genderneutraal beleid is meer dan het aanpassen van de aanspreekvormen. Er wordt door gemeenten bijvoorbeeld ook gekeken naar de vragen die gesteld worden op formulieren en in enkele gemeenten wordt er bewust gekozen voor genderneutrale toiletten in het stadhuis.

Al 21 gemeenten gebruiken formulieren waarin zo min mogelijk naar het geslacht gevraagd wordt en 45 gemeenten overwegen daar meer op te gaan letten. Gemeenten zijn daarbij overigens wel voor een deel afhankelijk van landelijk beleid. Bij het aanvragen van een uitkering of bij schulddienstverlening maken gemeenten namelijk gebruik van landelijke digitale registratiesystemen.

De gemeenten Arnhem, Enschede, Oss en Veenendaal melden dat ze bewust gekozen hebben voor genderneutrale toiletten. Zaanstad is van plan dat ook te gaan doen. In 24 gemeenten wordt daarover nagedacht.

In meer dan de helft van de 150 ondervraagde gemeenten wordt er niet over concreet beleid nagedacht. Maar dat kan snel veranderen door de aandacht die het thema nu heeft gekregen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de reactie van de gemeente Maastricht op de NOS-enquête. Een woordvoerder van die gemeente laat weten dat ‘actuele ontwikkelingen’ gevolgd worden en aanleiding kunnen zijn om ‘na te denken over dit thema en over het al dan niet ontwikkelen van beleid’.

[Bron: NOS – Foto: COC NL]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Jouw belangen
Tags:
,