Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Universiteit Utrecht onderzoekt gevolgen sekseregistratie voor mensenrechten

13 maart 2016 -

De Utrecht Universiteit werkt momenteel aan een internationaal project over sekseregistratie en de gevolgen daarvan voor de mensenrechten. Onderzoekers hebben daarvoor een enquête uitgezet over de beleving van sekseregistratie.

Het project loopt onder de naam GIRARE: Gender Identity Registration And human Rights Effects. Initiatief en uitvoering liggen bij dr. Christine Quinan en dr. Marjolein van den Brink, die een jaar geleden in een interview met Het Continuüm uitleg lag over het onderzoek naar sekseregistratie. Het project is een samenwerking tussen Gender Studies en de Utrecht Law School.

GIRAREDoel van het GIRARE-project is onderzoek naar hoe sekseregistratie het leven van mensen wereldwijd beïnvloedt, en ook te onderzoeken of er in de toekomst alternatieve mogelijkheden zijn voor sekse- en genderregistratie. Met inbegrip van aanvullende opties zoals een X, derde sekse of ‘onbepaald’.

Op dit moment willen de onderzoekers vooral weten wat het grote publiek vindt van sekseregistratie en toekomstige opties. Ze zijn met name geïnteresseerd in deelname daarin van mensen uit de trans-, queer- en interseksegemeenschap.

Communicatie over het onderzoek is vanwege het internationale karakter en deelname van buitenlandse onderzoekers meestal in het Engels. Meer informatie over het GIRARE is te vinden op de site van het project. Regelmatige updates over het onderzoek verschijnen op de Facebookpagina.

Je kunt het onderzoek steunen door deelname aan de enquête (ook Engels).

[Bron: UU/TransgenderInfo – Foto COCNL/Philip Tijsma]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Jouw belangen
Tags:
, , , , , , ,