Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd

2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Van Middelkoop valt kabinetsstandpunt af

24 september 2008 -

Defensieminister Eimert van Middelkoop vindt dat het ‘zogenaamde homohuwelijk’ de ‘ontbinding van het familierecht’. COC Nederland vindt deze uitspraak in het interview met de CU-minister in Vrij Nederland politiek ongepast.

De uitspraak haaks staat op het kabinetsstandpunt over het familierecht als het gaat om de lesbische meemoeder. ‘De Tweede Kamer dient hem daarop aan te spreken’, zegt COC-voorzitter Wouter Neerings.

‘Minister Van Middelkoop neemt afstand van het kabinetsbeleid – en dat kan niet, want een kabinet spreekt met één mond. De minister moet deze woorden dan ook terugnemen’, zegt Wouter Neerings, voorzitter van COC Nederland.

Want wat bedoeld Van Middelkoop eigenlijk? Het antwoord ligt in de visie van de ChristenUnie op seksualiteit en huwelijk. De partij definieert het huwelijk strikt als een verbintenis tussen een man en een vrouw. Op grond van die traditionele visie baseert de ChristenUnie het familierecht op de biologische banden die uit zulke gehuwde heteroseksuele relaties voortkomen.

‘In die visie is geen plaats voor echtparen van gelijk geslacht met opgroeiende kinderen. Maar die relaties bestaan gewoon in ons land. Paren van gelijk geslacht trouwen, krijgen kinderen en voeden die samen op. Dat vraagt ook om familierechtelijke bescherming. Precies daar wringt voor Van Middelkoop de schoen – want dat leidt volgens hem tot ‘ontbinding van het familierecht’’, zegt Neerings.

Dit kabinet heeft een maand geleden ‘op hoofdlijnen’ ingestemd met het advies van de commissie-Kalsbeek voor versterking van de juridische positie van de zogenaamde ‘lesbische meemoeder’ – de partner van een lesbische vrouw die moeder wordt van een kind dat beide vrouwen samen willen opvoeden.

‘De meemoeder zou daarom volgens de commissie-Kalsbeek bij de geboorte van het kind eenvoudig via erkenning of van rechtswege ouderschap moeten verkrijgen’, zegt Neerings. ‘De commissie-Kalsbeek adviseert dit in het belang van het kind, omdat het kind gebaat is bij een keuze voor het versterken van het sociaal ouderschap van de meemoeder ten koste van de positie van de betrokken biologische vader’.

‘Dát is de hoofdlijn van het advies, dat heeft dit kabinet overgenomen én het kabinet heeft toegezegd met wetgeving te komen. Dat staat haaks op het partijpolitieke standpunt van Van Middelkoop’, zegt de COC-voorzitter.

COC Nederland vind daarom dat de Tweede Kamer minister Van Middelkoop aan de tand moet voelen. ‘Het moet duidelijk zijn dat ook minster Van Middelkoop het advies van de commissie-Kalsbeek steunt en dus meewerkt aan wetgeving om het sociaal ouderschap van de lesbische meemoeder te versterken’, zegt COC-voorzitter Neerings.

Zie voor meer informatie ons dossier ChristenUnie.

Categorie:
Jouw belangen
Tags:
,