Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Verkiezingsstrijd bij COC Amsterdam

19 januari 2006 -

Op donderdagavond 19 januari kruisten de politieke partijen die deelnemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart a.s. de degens over de onderwerpen openbare veiligheid, onderwijs en inburgering.

Amma Assante (PvdA), Sadet Karabulut (SP), Petra Hoogerwerf (D66), Robert Flos (VVD), Maurice Limmen (CDA), Jupijn Haffmans (Amsterdam Anders/De Groenen)en Maarten van der Meer (Groen Links) moesten zichzelf bewijzen voor een volle zaal die hen bestookte met kritische vragen.

• Uit de Diamantbuurt wordt momenteel een homostel weggepest. Uit andere buurten vertrekken al homoseksuelen vanwege onveiligheidsgevoelens. AADG ziet de onveiligheid op straat als het grootste zorgpunt van het moment.

• Alle partijen willen dat er op middelbare scholen ‘verplicht’ voorlichting wordt gegeven zodat vooroordelen over en geweld tegen homoseksuelen(v/m) afnemen. B&W zouden op dit gebied het gesprek met de scholen moeten openen en convenanten met hen daarover opzetten.

• Groen Links en SP bepleiten terugkeer van structurele subsidies voor belangenorganisaties (zoals het COC Amsterdam) opdat deze de cohesie en dialoog in de stad kunnen versterken in plaats van de subsidiedans uit te moeten voeren.

• D66 roept burgemeester Cohen op om zich hard te maken voor de kwestie van homoseksuele asielzoekers bij minister Verdonk. Er was een asielzoeker in de zaal uit een land waar de doodstraf staat op homoseksuele handelingen. Hij leeft in voortdurende onzekerheid omdat de asielprocedures m.b.t. vrees voor je leven vanwege homoseksualiteit niet functioneren.

• De PvdA beschouwt de motie Flos als een verkiezingsstunt en denkt dat er veel meer geld beschikbaar is voor voorlichting en veiligheid dan de 200.000 die de motie van de VVD heeft vrijgemaakt. Daarvoor is een ‘homo-ambtenaar’ nodig en betere relaties tussen het COC en de gemeente.

• De VVD riep op tot maatregelen om van Amsterdam weer een bruisende stad te maken. Berichten dat de woorvoerder van Stadsdeel Centrum tegen een HIV preventie project zou zijn werden tegengesproken. De VVD staat in alle stadsdelen en de centrale stad een actief homobeleid voor. De recent uitgebrachte eigen notitie Amsterdam Gay Capital is daarbij een belangrijke leidraad.

• Het CDA wil een partij voor alle mensen zijn en overweegt in een volgend verkiezingsprogramma wel met specifiek homobeleid te komen.

• Er is onder de (kandidaat) gemeenteraadsleden veel animo en verlangen om bij te dragen aan een sterke verbetering van het klimaat voor homoseksuelen in Amsterdam en zij zegden toe om over vier maanden verslag te doen van hun inspanningen en voornemens in de dan ontstane politieke constellatie.

Voor wie zijn stem nog moet bepalen:

– mail naar COC Amsterdam voor een uittreksel uit de verkiezingsprogramma’s;
– download de VVD-Notitie Amsterdam Gay Capital;
– download het GroenLinks Roze Manifest II.

Categorie:
Jouw belangen
Tags:
, , , , ,