Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Verkiezingsuitslag biedt roze kansen

13 september 2012 -

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september biedt nieuwe kansen voor ‘roze’ politiek.

Roze Stembusakkoord

De partijen die op 3 september jl. het Roze Stembusakkoord ondertekenden – GroenLinks, VVD, PvdA, SP, PVV, D66, Partij voor de Dieren en 50Plus – wonnen 7 zetels en beschikken nu met 129 van de 150 zetels samen over een zeer grote meerderheid in de nieuwe Tweede Kamer. De tegenstanders van het akkoord – CDA, ChristenUnie en SGP – hebben bij installatie van de nieuwe Kamer samen nog slechts 21 zetels. Niets lijkt uitvoering van het Roze Stembusakkoord nog in de weg te staan.

In het Roze Stembusakkoord legden de partijen –  op initiatief van Jolande Sap (GroenLinks) en onder begeleiding van het COC – vast om een aantal langslepende kwesties op het gebied van LHBT-emancipatie binnen een jaar te regelen. Het gaat om zaken als een einde aan het fenomeen weigerambtenaar, voorlichting op elke school en de slechte rechtspositie van LHBT’s in het bijzonder onderwijs.

Roze Regeerakkoord

COC Nederland dringt er op aan dat een nieuw kabinet ook een paragraaf over LHBT-emancipatie opneemt in het regeerakkoord. Hoge prioriteit voor LHBT-emancipatie is volgens het COC essentieel om anti-LHBT geweld aan te pakken, de situatie op scholen te verbeteren en acceptatie in multiculturele kring te bevorderen. Ook VVD en CDA hadden om die reden een passage in hun regeerakkoord opgenomen.

Roze Kamerleden

De nieuwe Tweede Kamer kent acht openlijke LHBT’s. De PvdA heeft met Astrid Oosenbrug, Manon Fokke en Henk Nijboer de meeste ‘roze’ fractieleden, gevolgd door D66 met Vera Bergkamp en Gerard Schouw. VVD (Mark Harbers), CDA (Hanke Bruins Slot) en 50Plus (Henk Krol) hebben elk één openlijke LHBT in hun nieuwe fractie. Ook de ‘eerste reserve’ van de SP, Eric Smaling, maakt kans om de komende jaren in de Kamer te komen (Smaling staat op plaats 16, de SP kreeg 15 zetels).

Diverse Kamerleden die zich op de website www.gayvote.nl profileren als ‘roze’(LHBT-vriendelijke) kandidaat, maar die zelf niet LHBT zijn, komen in de Tweede Kamer. Het gaat om de VVD'ers  Jeanine Hennis-Plasschaert, Edith Schippers, Ockje Tellegen en Remco Dijkstra (VVD), de PvdA'ers Ronald Plasterk, Ahmed Marcouch en Khadija Arib, D66-Kamerlid Pia Dijkstra (D66) en Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren.

Het COC organiseerde de afgelopen maanden een Roze Verkiezingsdebat, zorgde voor de totstandkoming van een Roze Stembusakkoord en presenteerde informatie over roze standpunten en kandidaten op www.gayvote.nl.

[Bron: COC NL/GayVote – foto: Geert van Tol Fotografie]

zp8497586rq
Categorie:
Jouw belangen, Politiek
Tags:
, , , , , , , , , , , ,