Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Wet lesbisch ouderschap stap dichterbij

26 juni 2012 -

Lesbische duomoeders hoeven binnenkort niet meer naar de rechter om juridisch ouder te worden. Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) heeft de schriftelijke behandeling van een wetsvoorstel van die strekking vandaag afgerond, waardoor de Tweede Kamer binnenkort over het voorstel kan stemmen.

Het COC is positief over deze stap en rekent er op dat het kabinet haar toezegging aan het COC, dat het wetsvoorstel op 1 januari 2013 inwerking treedt, zal nakomen.
 
Het COC wijst er op dat het wetsvoorstel niet alleen een belangrijke stap is in de juridische gelijkstelling van lesbische koppels, maar dat het ook van groot belang is voor kinderen die opgroeien bij twee vrouwen. Die krijgen dankzij het wetsvoorstel straks veel sneller twee juridische ouders.
 
COC Nederland zet zich al bijna tien jaar in voor de wetswijziging en krijgt bijna dagelijks vragen van lesbische stellen die met ongeduld wachten op een betere wettelijke regeling.
 
Momenteel moet de duomoeder, ook als zij getrouwd is, het kind dat geboren wordt binnen haar relatie met een vrouw bij de rechter adopteren. Door de wetswijziging kan zij haar kind straks erkennen, net als een (niet biologische) vader in een heterorelatie. In bepaalde gevallen krijgt de duomoeder het ouderschap van rechtswege.
 
Verbeterpunten
 
Het COC noemt een aantal verbeterpunten bij het wetsvoorstel. Zo krijgt de getrouwde duomoeder alleen het ouderschap van rechtswege wanneer gebruik wordt gemaakt van een anonieme donor. Wanneer een heteropaar gebruik maakt van een donor – bijvoorbeeld omdat de man onvruchtbaar is – krijgt de vader in alle gevallen het ouderschap van rechtswege. Het COC stelt voor om ook de duomoeder steeds ouderschap van rechtswege te geven.
 
Wanneer een conflict bestaat tussen moeder, duomoeder en biologische vader over het ouderschap van het kind, kan volgens het wetsvoorstel alleen de biologische vader – en niet de duomoeder – de rechter om vervangende toestemming tot erkenning vragen. Het COC pleit er voor dat ook de duomoeder dit recht krijgt.
 
Tenslotte pleit het COC voor een juridische status voor het donorschapsplan, de afspraken die moeder, duomoeder en biologische vader maken over de zorg voor het kind. Nu kan de rechter dergelijke welbewust gemaakte afspraken geheel terzijde schuiven.
 
COC-bestuurslid Eunice den Hoedt vraagt de Tweede Kamer het wetsvoorstel op deze punten tijdens de parlementaire behandeling te verbeteren.
 
[Bron: COC NL]

Categorie:
Jouw belangen, Politiek
Tags:
, , , , ,