Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008

23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Woensdag duidelijkheid over meerouderschap

1 december 2016 -

Op woensdag 7 december presenteert de Staatscommissie Herijking Ouderschap haar advies over meerouderschap aan minister Ard van der Steur (Justitie). Het COC roept de Staatscommissie op om meeroudergezinnen en hun kinderen dezelfde rechten te geven als één- of tweeoudergezinnen.

Nu mag een kind volgens de wet maximaal twee juridische ouders hebben. Het COC pleit al lang voor een goede regeling voor méérouderschap. In september overhandigde het COC daartoe, samen met Meer dan Gewenst en Ouders van Nu, nog een petitie met bijna vijfduizend handtekeningen aan minister Van der Steur.

“Kinderen hebben recht op een goede juridische band met ál hun ouders, of dat er nou één, twee, drie of vier zijn”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke over het pleidooi voor meerouderschap. “Het is in het belang van kinderen in meeroudergezinnen dat hun juridische situatie past bij de feitelijke situatie waarin ze opgroeien.”

Steeds meer kinderen groeien op in een meeroudergezin, bijvoorbeeld bij een lesbisch paar dat een kind vanaf de geboorte opvoedt samen met een biman of een homopaar. Naar schatting van het COC gaat het om enkele duizenden gezinnen in Nederland.

Naar de dokter

Het feit dat er nu géén wettelijke regeling bestaat, kan kinderen in meeroudergezinnen in juridische en financiële problemen brengen. Kinderen moeten bijvoorbeeld veel meer belasting betalen over een studiebijdrage of erfenis van hun derde of vierde ouder. Derde en vierde ouders zijn officieel niet bevoegd om met hun kind naar dokter, ouderavond of het buitenland te gaan, of om formaliteiten te regelen zoals het openen van een spaarrekening. Ook krijgen ze geen zorgverlof of ouderschapsverlof.

Pijnlijk

Voor kinderen in meeroudergezinnen zijn al hun ouders gelijk. “Het pijnlijkst is misschien wel dat de wet dat nu nog ontkent en net doet alsof er maar twee ouders zijn. Dat is niet uit te leggen aan kinderen en ook niet aan hun ouders”, zegt COC-voorzitter Ineke.

Doorpakken

Het COC hoopt dat de Staatscommissie zal ‘doorpakken’ en voorstelt om meeroudergezinnen precies dezelfde rechten te geven als één- of tweeoudergezinnen. Dat wil zeggen: zowel gezag als familierechtelijke betrekkingen. Bij familierechtelijke betrekkingen gaat het onder meer om erfrecht en de vraag van wie een kind volgens de wet familie is: vader, moeder, opa, oma, etc. Bij gezag gaat het om de dagelijkse beslissingen in het leven van een kind, zoals schoolkeuze, doktersbezoek, vakanties, openen van een spaarrekening, etc.

Verwacht wordt dat de Staatscommissie in haar advies ook een concept-wetsvoorstel opneemt. Het is vervolgens aan minister Van der Steur en de Tweede Kamer om daarover te beslissen.

[Bron: COC NL – Foto Meeroudergezin: Janus van den Eijnden]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Jouw belangen, Politiek
Tags:
, , , , , , ,