Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Het COC kent een onafhankelijke klachtencommissie die werkt voor alle bij het COC aangesloten organisaties. Op deze pagina lees je hoe een klacht kan worden ingediend en hoe deze wordt afgehandeld.

Klacht indienen

 • Klachten moeten op schrift worden ingediend. Dit is vormvrij. Je wordt verzocht zo nauwkeurig mogelijk het voorval/de voorvallen te beschrijven.  Dat mag in je eigen woorden. Het adres van de klachtencommissie vind je onderaan deze pagina.
 • Na ontvangst van de schriftelijke klacht, krijg je hiervan schriftelijk bericht en word je nader geïnformeerd over de opvolging.
 • Op basis van de klacht, zal de onafhankelijk klachtencommissie beoordelen of deze in behandeling zal worden genomen. De klachtencommissie kan alleen klachten in behandeling nemen die getoetst kunnen worden aan de omgangsregels die per 1 januari 2016 voor alle geledingen van de federatie gelden. Is dit niet het geval, dan wordt de klager doorverwezen naar een ander orgaan van de federatie. Een klacht over de ledenadministratie of schoonmaak van het COC-pand zal bijv. niet door de klachtencommissie in behandeling worden genomen.
 • Als de klacht door de klachtencommissie in behandeling wordt genomen, zal je worden uitgenodigd om jouw klacht in persoon mondeling toe te lichten voor de klachtencommissie. Je mag je dan laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.

Hoor en wederhoor

 • De persoon over wie de klacht gaat, krijgt bericht dat er een klacht over hem/haar in behandeling is genomen en ook door wie. De beklaagde wordt geïnformeerd over de procedure en krijgt de gelegenheid zich schriftelijk te verweren.
 • De klachtencommissie nodigt zowel de klager als de beklaagde om mondeling hun klacht en verweer toe te lichten en zo hoor en wederhoor toe te kunnen passen. Ook de beklaagde mag zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.
 • Dit kan er toe leiden dat tijdens de zitting van de klachtencommissie een voor de klager bevredigende oplossing wordt gevonden, waarmee de zaak wordt afgedaan. Of de klachtencommissie kan oordelen dat er consequenties aan de gedragingen van beklaagde moeten zitten.

Bevindingen van de klachtencommissie

 • De klachtencommissie brengt van haar bevindingen schriftelijk verslag uit aan de klager, beklaagde en aan het bestuur van de rechtspersoon. In dat verslag staat ook een advies voor door het bestuur te nemen maatregelen. Daarmee wordt ook bij het bestuur van de rechtspersoon bekend dat er een probleem is met een vrijwilliger/medewerker/bezoeker binnen hun vereniging.
 • De inzet van de onafhankelijke klachtencommissie is een zwaar middel. De klager wordt serieus genomen. Er kunnen serieuze consequenties zijn voor de beklaagde.
 • De directie van het federatiekantoor van COC Nederland ontvangt van het advies een afschrift en zal het bestuur van de rechtspersoon aanspreken op het opvolgen van het advies.

Duur van de procedure

 • Doen van melding – ontvangst bevestiging – 2 werkdagen.
 • Bericht van wel of niet in behandeling nemen: 2 weken.
 • Bericht aan beklaagde en gelegenheid schriftelijk weerwoord: 2 weken.
 • Hoor en wederhoor op een zitting van de klachtencommissie: 6 weken, met verlenging van 2 weken indien dit agendatechnisch niet anders kan.
 • Definitief oordeel en advies van de klachtencommissie aan klager, beklaagde en rechtspersoon: binnen 2 weken na een zitting.

Vertrouwelijkheid

Alleen de leden van de commissie, de ambtelijk secretaris, de klager en de beklaagde en hun eventuele vertrouwenspersonen hebben inzage in de klacht. De commissie deelt haar bevindingen met het bestuur van de rechtspersoon en de directie van COC Nederland.

Leden van de klachtencommissie

De klachtencommissie van COC Nederland bestaat uit:

 • Christine Linzel, hoofd vrijwilligersondersteuning Zonnebloem, secretaris Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk, voorzitter van de commissie van toezicht van de Dienst Vervoer& Ondersteuning
 • Achmed Baayens, strafrecht advocaat te Utrecht, lid van de commissie van toezicht van de Dienst Vervoer& Ondersteuning
 • Jan Maarten Reinking, senior raadsheer bij het Gerechtshof in Den Haag, lid van diverse klachtencommissies en commissies van toezicht bij de Dienst Justitiële Instellingen.
 • Martin Langeveld, senior rechter bij de Rechtbank in Amsterdam.

Om hun onafhankelijkheid te garanderen vervult geen van de leden een andere actieve positie binnen de federatie COC Nederland. De commissie wordt ambtelijk ondersteund door Jan-Willem de Bruin, stafmedewerker federatiezaken van COC Nederland.

Jaarverslag

De klachtencommissie brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit aan de Algemene Vergadering, het hoogste orgaan van de federatie. Hierin worden geanonimiseerd opgenomen de in behandeling genomen klachten en de uitgebrachte adviezen. Hiermee wordt tot op het hoogste niveau binnen de federatie het belang aangegeven van een veilige omgeving voor iedereen, het stimuleren van een cultuur van goed gedrag en het bevorderen van het zelfreinigend vermogen van de organisatie.

Contact met de klachtencommissie

De commissie is bereikbaar via het mailadres: [email protected]
of
COC Nederland
t.a.v. klachtencommissie
Postbus 3836
1001 AP  Amsterdam

We have an English translation available: Code of Good Conduct