Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC Nederland zet zich als belangenorganisatie in voor mensen. Dit doet het COC zorgvuldig. We horen natuurlijk graag of we ons werk goed doen, maar omdat het mensenwerk blijft, kunnen er fouten worden gemaakt. Laat het ons dan ook weten. Om deze fouten zo goed mogelijk te herstellen heeft COC Nederland een klachtenregeling die hier beschreven staat.

 

Een klacht indienen

Als je ontevreden bent over het contact met (een medewerker van) COC Nederland of de wijze waarop je behandeld bent, kun je een klacht indienen. Als je een klacht hebt die betrekking heeft op de Code Goed Gedrag lees dan op www.coc.nl/goedgedrag hoe je daar iets mee kunt doen.

Je kunt een klacht indienen over alle zaken die betrekking hebben op COC Nederland en/of onze medewerkers. Voorbeelden zijn: beleid van COC Nederland, genomen beslissingen, acties en campagnes, gedragingen van een medewerker, regels van de organisatie. De gebeurtenissen die tot de klacht hebben geleid mogen niet langer dan een jaar geleden hebben plaatsgevonden.

Wanneer je het niet eens bent met de manier waarop een medewerker of een afdeling of de organisatie zich tegenover je heeft gedragen, is het goed dit in eerste instantie met de betrokkene in kwestie zelf te bespreken. Wanneer je geen gesprek wilt of ontevreden bent over het verloop van het gesprek kunt je je klacht indienen bij de klachten coördinator.

Procedure afhandeling klachten

Als je een klacht indient dan kun je binnen vijf werkdagen een reactie verwachten. Als er meer tijd nodig is om te reageren dan ontvang je hierover bericht.

Je kunt je klacht schriftelijk indienen bij COC Nederland via [email protected] met de noodzakelijke gegevens om de klacht te kunnen behandelen. Je vermeldt o.a. je naam, adres, inhoud van de klacht en indien van toepassing de naam van degene op wie de klacht betrekking heeft.

Voor meer informatie of vragen over de klachtenprocedure en voor het indienen van een klacht kun je terecht bij COC Nederland, [email protected] of telefonisch via 020-6234596.

 

Klachtenregeling COC Nederland 2017