Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

U kunt het COC opnemen in uw testament.

Wanneer u overweegt om naast uw geliefden ook aan het COC na te laten, dan raden wij u aan om een testament op te maken. Dit kunt u snel en eenvoudig via de notaris regelen. Een testament is een door een notaris opgesteld document waarin staat omschreven wie na uw overlijden welk deel van uw bezit of vermogen erft. U kunt uw testament overigens op elk gewenst moment weer veranderen via een notaris.

Twee manieren

U kunt ons op twee manieren in uw testament opnemen: u benoemt het COC tot (mede-) erfgenaam of u kent het COC een legaat toe.

1. COC benoemen als (mede-) erfgenaam

In uw testament benoemt u één of meerdere erfgenamen. Als erfgenaam krijgt een persoon en/of een organisatie recht op uw nalatenschap. Naast uw geliefden kunt u dus ook COC (mede-) erfgenaam maken.

2. COC benoemen als legataris

Een legaat kunt zien als een gift na uw overlijden. U kunt zo een bepaald geldbedrag, een huis, een schilderij of andere waardevolle goederen nalaten. Zo kunt u uw familieleden of goede vrienden als erfgenaam benoemen en daarnaast een gift – het legaat – aan COC nalaten. Ook een legaat legt u vast in uw testament bij de notaris.

Omschrijving

Het volstaat om in het testament “Federatie COC Nederland” als erfgenaam of legataris te vermelden. Een doel kan ook worden aangegeven, maar we verzoeken wel om dit zo breed mogelijk te beschrijven. Door de jaren heen kan de inzet van het COC veranderen, bijvoorbeeld omdat bepaalde doelen reeds behaald zijn of er juist extra inzet nodig is op een bepaalde doelgroep of in een regio. Daarmee verandert ook de financieringsbehoeften. Een te specifieke formulering zorgt er voor dat het geld niet gebruikt kan worden en dat is niet de bedoeling. Uw notaris kan je bij de formulering adviseren. Een bankrekening wordt niet vermeld, omdat deze ook nog wel eens verandert.

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op. We zijn bereikbaar via [email protected] of telefonisch 020-6234596. Bent u op zoek naar een LHBTI-vriendelijke notaris? Neem dan contact op met Switchboard.

We vinden het zeer bijzonder en betekenisvol dat u het COC in uw testament heeft opgenomen. Hartelijk dank hiervoor. 

Ook goed om te weten:
COC Nederland is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling en betaalt geen erfbelasting over uw erfenis of legaat. Ook is COC erkend als goed doel door toezichthouder CBF. Het COC mag volgens haar statuten een erfenis alleen beneficiair aanvaarden. Dat wil zeggen dat er geen schulden mogen zijn. Het COC houdt zich aan de Code Nalaten van Goede Doelen Nederland.