Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren

2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Organisatie

Bestuur COC Nederland:

foto: CC-Lex Draijer

 • Astrid Oosenbrug – voorzitter
 • Mats Bergman-de Zwart – secretaris
 • Denise Harleman – penningmeester
 • Diana van den Born – algemeen bestuurslid – portefeuille sport
 • Winston van Niel – algemeen bestuurslid

Het bestuur van COC Nederland is bereikbaar via Zohra Maipauw (bestuurs-en directie-secretariaat)

Op het federatiekantoor van COC Nederland werken de volgende medewerkers:

Directie:

 • Tamara Monzon – wnd. directeur

Managementteam:

 • Pieter Boone – manager strategie, programmaontwikkeling & innovatie
 • Bram Langen – programma manager internationaal
 • Cherine Mathot – manager communicatie & mobilisatie
 • Marie Ricardo – programma manager nationaal
 • Philip Tijsma – manager public affairs
 • Jouke Verboom-van Buuren – programma manager nationaal

Beleidsmedewerkers: 


 • Geert-Jan Edelenbosch – senior communicatieadviseur
 • Joyce Hamilton – internationaal
 • Alexander Hammelburg – internationaal
 • René van Soeren – nationaal & communicatie

Projectmedewerkers nationaal:

 • Simion Blom – respect2love
 • Jan-Willem de Bruin – federatiezaken, switchboard, veiligheid, autiroze, roze gebaar, evenementen
 • Suus te Braak – asiel, federatiezaken
 • Daphne Heijmering – jongeren & onderwijs
 • Stan van Houten – junior communcatiemedewerker
 • Sabine Jansen – asiel
 • Freek Janssens – jongeren & onderwijs
 • Zinzy Nimako – jongeren & onderwijs
 • Nanoah Struik – asiel
 • Rohit Vyas – cultuur & geloof, trans united, respect2love
 • GJ Wielinga – werkvloer, docenten, gezondheid
 • Maha Yoessef – asiel
 • Jessica van Zadelhoff – asiel

Projectmedewerkers internationaal:

 • Nikki Brörmann
 • Liesbeth Devos
 • Claire Gheerbrandt
 • Christel Groot
 • Renate Hartman
 • Katelijne Heringa
 • Maria Kozlovskaya
 • Natalia Moskovencsko
 • Gigi Ong-Alok
 • Marina Slaikovska
 • Andrea Tauta
 • Arjos Vendrig
 • Mayanka Vy
 • Dennis van Wanrooij

Bedrijfsvoering:

 • Marjolein van der Beek – secretariaatsmedewerker
 • Jason Hanna – secretariaatsmedewerker
 • Anne Jong – financieel medewerker
 • Zohra Maipauw – bestuurs- en directiesecretariaat
 • Brian van Nunen – hr-adviseur
 • Tugba Ozer – office-manager
 • Omar Sulaiman – financieel medewerker & project-controller