Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Organisatie

Bestuur COC Nederland:

foto: CC-Lex Draijer

 • Astrid Oosenbrug – voorzitter
 • Mats Bergman-de Zwart – secretaris
 • Denise Harleman – penningmeester
 • Winston van Niel – algemeen bestuurslid
 • Emre Hoogduijn – aspirant bestuurslid

Het bestuur van COC Nederland is bereikbaar via Zohra Maipauw (bestuurs-en directie-secretariaat)

Op het federatiekantoor van COC Nederland werken de volgende medewerkers:

Directie:

 • Marie Ricardo – strategisch directeur

Management & Coördinatie:

 • Jan-Willem de Bruin – coördinator federatie, bedrijfsvoering & beleid
 • Bram Langen – manager internationaal
 • Philip Tijsma – coördinator public affairs
 • Jouke Verboom-van Buuren – manager nationaal

Communicatie: 

 • Geert-Jan Edelenbosch – senior communicatieadviseur
 • Stan van Houten – junior communicatiemedewerker
 • Patsy van Winden – coördinator communicatie

Projectmedewerkers nationaal:

 • Simion Blom – respect2love
 • Daphne Heijmering – jongeren & onderwijs
 • Sabine Jansen – onderzoeker en asiel-specialist
 • Freek Janssens – coördinator beleid & acquisitie nationaal
 • Zinzy Nimako – community manager
 • Rohit Vyas – cultuur & geloof, trans united, respect2love
 • Jessica van Zadelhoff – asiel en (primair) onderwijs

Projectmedewerkers internationaal:

 • Liesbeth Devos – international project manager
 • Claire Gheerbrant – international project manager
 • Alexander Hammelburg – advocacy officer
 • Renate Hartman – international project manager
 • Maria Kozlovskaya – international project manager
 • Nataliia Moskovchenko – international project manager
 • Arjos Vendrig – international project manager
 • Mayanka Vij – international project manager
 • Emmie Wienhoven – lead coördinator acquisition and advocay

Bedrijfsvoering:

 • Tuna Domanic – officemanager
 • Jason Hanna – secretariaatsmedewerker
 • Anne Jong – financieel medewerker
 • Zohra Maipauw – bestuurs- en directiesecretariaat
 • Brian van Nunen – hr-adviseur
 • Omar Sulaiman – financieel medewerker & project-controller
 • Trude Sveen – business controller