Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen

1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Organisatie

Bestuur COC Nederland:

foto: CC-Lex Draijer

 • Astrid Oosenbrug – voorzitter
 • Mats Bergman-de Zwart – secretaris
 • Denise Harleman – penningmeester
 • Diana van den Born – algemeen bestuurslid – portefeuille sport
 • Winston van Niel – algemeen bestuurslid

Het bestuur van COC Nederland is bereikbaar via Zohra Maipauw (bestuurs-en directie-secretariaat)

Op het federatiekantoor van COC Nederland werken de volgende medewerkers:

Directie:

 • Koen van Dijk – directeur

Managementteam:

 • Pieter Boone – manager strategie, programmaontwikkeling & innovatie
 • Bram Langen – programma manager internationaal
 • Cherine Mathot – manager communicatie & mobilisatie
 • Alexander Meijer – manager bedrijfsvoering
 • Marie Ricardo – programma manager nationaal
 • Philip Tijsma – manager public affairs
 • Jouke Verboom-van Buuren – programma manager nationaal

Beleidsmedewerkers: 


 • Geert-Jan Edelenbosch – senior communicatieadviseur
 • Joyce Hamilton – internationaal
 • Alexander Hammelburg – internationaal
 • René van Soeren – nationaal & communicatie

Projectmedewerkers nationaal:

 • Simion Blom – respect2love
 • Jan-Willem de Bruin – federatiezaken, switchboard, veiligheid, autiroze, roze gebaar, evenementen
 • Suus te Braak – asiel, federatiezaken
 • Daphne Heijmering – jongeren & onderwijs
 • Stan van Houten – junior communcatiemedewerker
 • Sabine Jansen – asiel
 • Freek Janssens – jongeren & onderwijs
 • Zinzy Nimako – jongeren & onderwijs
 • Margriet Oosterhuis – jongeren & onderwijs
 • Nanoah Struik – asiel
 • Rohit Vyas – cultuur & geloof, trans united, respect2love
 • GJ Wielinga – werkvloer, docenten, gezondheid
 • Maha Yoessef – asiel
 • Jessica van Zadelhoff – asiel

Projectmedewerkers internationaal:

 • Niki Brörmann
 • Liesbeth Devos
 • Sadiqa El Kahal
 • Claire Gheerbrandt
 • Christel Groot
 • Renate Hartman
 • Katelijne Heringa
 • Maria Kozlovskaya
 • Natalia Moskovencsko
 • Gigi Ong-Alok
 • Marina Slaikovska
 • Andrea Tauta
 • Arjos Vendrig
 • Mayanka Vy
 • Dennis van Wanrooij
 • Jeanne Wolbers

Bedrijfsvoering:

 • Marjolein van der Beek – secretariaatsmedewerker
 • Smita Gayadin – secretariaatsmedewerker
 • Jason Hanna – secretariaatsmedewerker
 • Anne Jong – financieel medewerker
 • Zohra Maipauw – bestuurs- en directiesecretariaat
 • Brian van Nunen – hr-adviseur
 • Tugba Ozer – office-manager
 • Omar Sulaiman – financieel medewerker & project-controller