Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Organisatie

Bestuur COC Nederland:

foto: CC-Lex Draijer

 • Astrid Oosenbrug – voorzitter
 • Mats Bergman-de Zwart – secretaris
 • Wouter Poot – penningmeester
 • Iris Botermans – algemeen bestuurslid
 • Laura Lasance – algemeen bestuurslid
 • Winston van Niel – algemeen bestuurslid

Het bestuur van COC Nederland is bereikbaar via Zohra Maipauw (bestuurs-en directie-secretariaat)

Op het federatiekantoor van COC Nederland werken de volgende medewerkers:

Directie:

 • Marie Ricardo – strategisch directeur
 • Paul Steinbusch – financieel directeur

Management & Coördinatie:

 • Jan-Willem de Bruin – coördinator federatie, bedrijfsvoering & beleid
 • Bram Langen – manager internationaal
 • Philip Tijsma – coördinator public affairs
 • Jouke Verboom-van Buuren – manager nationaal

Communicatie:

 • Stan van Houten – junior communicatiemedewerker
 • Patsy van Winden – coördinator communicatie

Projectmedewerkers nationaal:

 • Jamie Groeneveld – projectassistent
 • Daphne Heijmering – jongeren & onderwijs
 • Sabine Jansen – onderzoeker en asiel-specialist
 • Freek Janssens – coördinator beleid & acquisitie nationaal
 • Zinzy Nimako – community manager
 • Tieneke Sumter – cultuur & geloof, trans united, respect2love
 • Jessica van Zadelhoff – asiel en (primair) onderwijs

Projectmedewerkers internationaal:

 • Liesbeth Devos – international project manager
 • Claire Gheerbrant – international project manager
 • Renate Hartman – international project manager
 • Mart Kamphuis – junior monitoring, evaluation and learning officer
 • Maria Kozlovskaya – international project manager
 • Yves Kugbe – international project manager
 • Shamla Tsargand – international project manager
 • Arjos Vendrig – international project manager
 • Mayanka Vij – international project manager
 • Emmie Wienhoven – lead coördinator acquisition and advocacy
 • Morillio Williams – advocacy officer

Bedrijfsvoering:

 • Tuna Domanic – officemanager
 • Anne Jong – assistent project controller / financieel medewerker
 • Zohra Maipauw – bestuurs- en directiesecretariaat
 • Brian van Nunen – hr-adviseur
 • Trude Sveen – business controller