Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Organisatie

Bestuur COC Nederland:

 

foto: CC-Lex Draijer

 • Astrid Oosenbrug, voorzitter
 • Denise Harleman, penningmeester
 • Diana van den Born, algemeen bestuurslid – portefeuille sport
 • Robert Loesberg, algemeen bestuurslid – portefeuille internationaal beleid

Het bestuur van COC Nederland is bereikbaar via Zohra Maipauw (bestuurs-en directie-secretariaat)

Op het federatiekantoor van COC Nederland werken de volgende medewerkers:

Directie:

 • Koen van Dijk, directeur

Managementteam:

 • Pieter Boone, manager strategie, programmaontwikkeling en innovatie
 • Richelle Deurhof, manager financiën en hr a.i.
 • Hanneke van Gaans, programma manager nationaal
 • Cherine Mathot, manager mobilisatie
 • Jantien Meijer, programma manager internationaal
 • Philip Tijsma, manager public affairs

Beleidsmedewerkers: 


 • Joyce Hamilton, internationaal
 • Alexander Hammelburg, internationaal
 • René van Soeren, nationaal & communicatie

Projectmedewerkers nationaal:

 • Simion Blom, respect2love
 • Jan-Willem de Bruin, federatiezaken, switchboard, veiligheid, autiroze, roze gebaar, evenementen
 • Suus te Braak, asiel, federatiezaken
 • Geert-Jan Edelenbosch, jongeren & onderwijs
 • Jason Hanna, respect2love
 • Daphne Heijmering, jongeren & onderwijs
 • Sabine Jansen, asiel
 • BeyonG Veldkamp, trans united, respect2love
 • Jouke Verboom-van Buuren, jongeren & onderwijs
 • Milou Vertegaal, asiel, bob angelofonds
 • Rohit Vyas, cultuur & geloof, trans united, respect2love
 • GJ Wielinga, werkvloer, docenten, gezondheid
 • Jessica van Zadelhoff

Projectmedewerkers internationaal:

 • Yuri de Boer
 • Niki Brörmann
 • Liesbeth Devos
 • Christel Groot
 • Nina Guillerme
 • Renate Hartman
 • Kamala Laghate
 • Bram Langen
 • Maria Kozlovskaya
 • Marie Ricardo
 • Arjos Vendrig
 • Mayanka Vy
 • Dennis van Wanrooij
 • Jeanne Wolbers

Bedrijfsvoering:

 • Smita Gayadin, receptioniste
 • Anne Jong, financieel medewerker
 • Suze de Lang, receptioniste
 • Zohra Maipauw, bestuurs- en directiesecretariaat
 • Brian van Nunen, hr-adviseur
 • Tugba Ozer, office-manager
 • Omar Sulaiman, finance-medewerker & project controller