Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Organisatie

Bestuur COC Nederland:

foto: CC-Lex Draijer

 • Astrid Oosenbrug – voorzitter
 • Mats Bergman-de Zwart – secretaris
 • Denise Harleman – penningmeester
 • Winston van Niel – algemeen bestuurslid
 • Emre Hoogduijn – aspirant bestuurslid

Het bestuur van COC Nederland is bereikbaar via Zohra Maipauw (bestuurs-en directie-secretariaat)

Op het federatiekantoor van COC Nederland werken de volgende medewerkers:

Directie:

 • Marie Ricardo – strategisch directeur

Management & Coördinatie:

 • Jan-Willem de Bruin – coördinator federatie, bedrijfsvoering & beleid
 • Freek Janssens – coördinator beleid & acquisitie nationaal
 • Bram Langen – manager internationaal
 • Trude Sveen – business controller
 • Philip Tijsma – coördinator public affairs
 • Jouke Verboom-van Buuren – manager nationaal

Beleidsmedewerkers: 


 • Geert-Jan Edelenbosch – senior communicatieadviseur
 • Alexander Hammelburg – internationaal
 • René van Soeren – nationaal & communicatie

Projectmedewerkers nationaal:

 • Simion Blom – respect2love
 • Daphne Heijmering – jongeren & onderwijs
 • Stan van Houten – junior communcatiemedewerker
 • Sabine Jansen – jurist
 • Zinzy Nimako – jongeren & onderwijs
 • Rohit Vyas – cultuur & geloof, trans united, respect2love
 • Jessica van Zadelhoff – asiel

Projectmedewerkers internationaal:

 • Nikki Brörmann
 • Liesbeth Devos
 • Claire Gheerbrandt
 • Christel Groot
 • Renate Hartman
 • Katelijne Heringa
 • Maria Kozlovskaya
 • Natalia Moskovencsko
 • Gigi Ong-Alok
 • Marina Slaikovska
 • Andrea Tauta
 • Arjos Vendrig
 • Mayanka Vy
 • Dennis van Wanrooij

Bedrijfsvoering:

 • Tuna Domanic – offficemanager
 • Jason Hanna – secretariaatsmedewerker
 • Anne Jong – financieel medewerker
 • Zohra Maipauw – bestuurs- en directiesecretariaat
 • Brian van Nunen – hr-adviseur
 • Omar Sulaiman – financieel medewerker & project-controller