Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Organisatie

Bestuur COC Nederland:

foto: CC-Lex Draijer

 • Astrid Oosenbrug – voorzitter
 • Mats Bergman-de Zwart – secretaris
 • Wouter Poot – penningmeester
 • Iris Botermans – algemeen bestuurslid
 • Laura Lasance – algemeen bestuurslid
 • Winston van Niel – algemeen bestuurslid

Het bestuur van COC Nederland is bereikbaar via Zohra Maipauw (bestuurs-en directie-secretariaat)

Op het federatiekantoor van COC Nederland werken de volgende medewerkers:

Directie:

 • Marie Ricardo – strategisch directeur
 • Paul Steinbusch – financieel directeur

Management & Coördinatie:

 • Jan-Willem de Bruin – coördinator bedrijfsvoering
 • Bram Langen – manager internationaal
 • Tieneke Sumter – manager nationaal
 • Philip Tijsma – coördinator public affairs
 • Jouke Verboom-van Buuren – coördinator federatie & netwerk
 • Patsy van Winden – coördinator communicatie

Communicatiemedewerkers:

 • Nilo van Winden – projectmedewerker website (freelance)
 • Pepper Wering – communicatiemedewerker (freelance)

Projectmedewerkers nationaal:

 • Jamie Groeneveld – projectassistent
 • Daphne Heijmering – jongeren & onderwijs
 • Jeroen Horvers – jongeren & onderwijs
 • Sabine Jansen – onderzoeker en asiel-specialist
 • Freek Janssens – coördinator beleid & acquisitie nationaal
 • Zinzy Nimako – community manager
 • Ian Vassaire – respect2love
 • Rohit Vyas – cultuur & geloof
 • Jessica van Zadelhoff – asiel en (primair) onderwijs

Projectmedewerkers internationaal:

 • Christoforos Boutsias – international project manager
 • Liesbeth Devos – international project manager
 • Claire Gheerbrant – international project manager
 • Renate Hartman – international project manager
 • Juliana Jaramillo – monitoring, evaluation and learning officer
 • Mart Kamphuis – monitoring, evaluation and learning officer
 • Maria Kozlovskaya – international project manager
 • Yves Kugbe – international project manager
 • Marina Slaikovska – international project manager
 • Shamla Tsargand – international project manager
 • Arjos Vendrig – international project manager
 • Emmie Wienhoven – lead coördinator acquisition and advocacy
 • Morillio Williams – advocacy officer

Bedrijfsvoering:

 • Nicky de Boer – financieel medewerker
 • Tuna Domanic – officemanager
 • Anne Jong – assistent project controller / financieel medewerker
 • Zohra Maipauw – bestuurs- en directiesecretariaat
 • Brian van Nunen – hr-adviseur
 • Trude Sveen – business controller