Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Afhoudende reactie Schippers over hiv-preventiepil is teleurstellend

30 mei 2016 -

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid is te afwachtend in de aanpak van hiv in Nederland. Dat blijkt uit haar antwoorden op vragen van D66-Tweede Kamerlid Pia Dijkstra over de hiv-preventiepil (PrEP). Dat is bijzonder teleurstellend vinden Aids Fonds, Soa Aids Nederland, COC Nederland, Hiv Vereniging Nederland (HVN) en de Nederlandse Vereniging van Hiv-behandelaren (NVHB). Dat uitstel van het beschikbaar maken van PrEP is volgens hen onverantwoord.

De organisaties roepen Schippers op tot een proactieve koers en hopen dat zij positief zal reageren op hun recente oproep om PrEP snel in Nederland te introduceren.

Effectiviteit PrEP al aangetoond

PrEP is een nieuwe preventiemethode die bestaat uit het slikken van een pil die voorkomt dat je hiv oploopt. De minister zegt geen uitspraken te kunnen doen over de veiligheid de effectiviteit van deze pil, omdat die in Europa nog niet geregistreerd is door de Europese Medicijnen Autoriteit (EMA). Maar zowel de effectiviteit als de veiligheid van PrEP zijn door wetenschappelijk onderzoek aangetoond. Deze staan niet ter discussie. Dit is ook  de reden dat de GGD Amsterdam in haar actuele PrEP-project, niet de effectiviteit van PrEP onderzoekt. Het is niet te verwachten dat de EMA in deze anders zal besluiten dan de Amerikaanse Food and Drugs Administration (FDA). Die heeft de pil al in 2012 goedgekeurd voor deze indicatie en EMA en FDA werken frequent samen met elkaar in veel registratieprocessen.

Edith Schippers - Rijksoverheid.nl - kleinOnverantwoord langer te wachten

Gezien de wetenschappelijke consensus over PrEP is het te verwachten dat de EMA  dit jaar nog zal besluiten tot registratie van het medicijn Truvada voor gebruik als PrEP in Europa. Door de registratie af te wachten en positieve besluitvorming uit te stellen loopt de  invoering van PrEP in Nederland onnodig vertraging op. Dagelijks raken in Nederland drie mensen geïnfecteerd met hiv omdat de huidige preventie-methoden onvoldoende zijn om de hiv-epidemie verder in te dammen. Jaarlijks gaat het om meer dan 1.000 nieuwe hiv-infecties. Nog langer uitstellen van besluitvorming vinden COC Nederland, Aids Fonds, Soa Aids Nederland, HVN en de NVHB onverantwoordelijk en onbegrijpelijk.

WHO en VN adviseren PrEP toe te passen

De minister is bekend met de aanbeveling van VN-organisaties (WHO en UNAIDS) om PrEP toe te voegen aan het bestaande hiv-preventiepakket. Waarom wordt deze aanbeveling dan niet opgevolgd in Nederland?

Aids Fonds - Soa Aids Nederland - COC Nederland - NVHB - HVN - logo's

Alleen door PrEP toe te voegen aan het bestaande pakket van hiv-preventie maatregelen kunnen we het aantal nieuwe hiv-infecties in Nederland verder omlaag brengen, stelden Aids Fonds – Soa Aids Nederland, COC Nederland, HVN en NVHB eerder in hun brief aan minister Schippers.

Leiderschap gevraagd op weg naar 2018

In 2018 organiseert Nederland de Internationale Aids Conferentie: AIDS 2018.  Nederland kan als gastheer leiderschap tonen door PrEP ruim voor die tijd geregeld te hebben. In een wereld die inzet op het einde van aids (UNAIDS), waarin de Minister van Gezondheid van Frankrijk PrEP begin 2016 beschikbaar heeft gesteld en premier Cameron van Engeland onlangs heeft aangedrongen op een snel besluit over de inzet van PrEP, is ook van Nederland leiderschap vereist in de aanpak van hiv.

Minister Schippers kan een groot verschil maken in de aanpak van hiv. Daarvoor is wel nodig dat ze pro-actief de toegang tot PrEP in Nederland regelt en niet met de voorbereiding wacht tot na het positief besluit van de EMA.

[Bron: COC NL e.a. – Foto PrEP/Truvada: CC-Jeffrey Beall & van minister Schippers: Rijksoverheid.nl]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , ,