Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Amsterdams Roze Stembusakkoord getekend

17 maart 2014 -

Op initiatief van GroenLinks hebben CDA, D66, PvdA, Red Amsterdam, SP, Trots en VVD het Roze Stembusakkoord Amsterdam getekend. Daarmee is al voor de verkiezingen overeenstemming bereikt over het te voeren beleid op verschillende ‘roze’ terreinen.

Met het ondertekenen van het Roze Stembusakkoord zijn de belangrijkste pijlers van het LHBT-beleid van de gemeente Amsterdam voor de komende jaren bekend. Speerpunten van het akkoord zijn schoolvoorlichting, veiligheid, voorzieningen voor roze senioren, asielzoekers, ondersteuning van LHBT-jongeren, Amsterdam gay destination en ondersteuning van maatschappelijke organisaties.

“Fantastisch om te zien dat Amsterdamse politieke partijen hiermee aangegeven dat LHBT-belangen de politieke tegenstellingen overstijgen”, aldus Jan van Asch, voorzitter van COC Amsterdam. “Het akkoord ademt ambitie en biedt een goed uitgangspunt om de belangen van de doelgroep te behartigen in de gemeentelijke politiek”, aldus Van Asch. “Samen met de gemeente en andere organisaties maken we hiermee de stad aantrekkelijker voor alle inwoners en bezoekers.”

Roze Stembusakkoord Amsterdam getekend - 17 maart 2014

COC Amsterdam monitoort het Roze Stembusakkoord de komende vier raadsjaren op de uitvoering ervan.

Dat de roze stem belangrijk is voor de politieke partijen blijkt uit het onderzoek gehouden door het AmsterdamPinkPanel, het samenwerkingsverband van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en COC Amsterdam. Tweederde van de roze kiezers gaf aan dat thema’s op het gebied van LHBT-veiligheid, voorlichting, zorg en welzijn doorslaggevend zijn bij het maken van hun politieke keuze. 88 procent gaf aan te stemmen op 19 maart. 33 procent van de roze Amsterdamse respondenten gaf aan nog geen keuze te hebben gemaakt.

Zie HIER voor de tekst van het Amsterdamse Roze Stembusakkoord.

[Bron/Illustratie: COC Amsterdam – Foto Roze Stembusakkoord Amsterdam: Dennis Boutkan]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 
Categorie:
Politiek
Tags:
, , , ,