Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘Asielzoekers niet terug in de kast in herkomstland’

20 juni 2012 -

Minister Leers van Asielbeleid heeft toegezegd dat hij uiterlijk 1 juli a.s. de regels zo gaat aanscherpen dat het duidelijk is dat van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) die in ons land asiel zoeken niet verwacht mag worden dat ze bij terugkeer in hun land van herkomst ‘terug in de kast’ moeten. De minister deed de toezegging op woensdag 20 juni tijdens een Kamerdebat over zijn beleid. COC Nederland had aangedrongen op ondermeer deze stap om het asielbeleid LHBT-vriendelijker te maken.

‘Dit is goed nieuws’, zegt COC-woordvoerder Philip Tijsma. ‘Dit betekent dat voor LHBT-asielzoekers de dreiging van een ‘retourtje kast’ aanmerkelijk is afgenomen’.

Uiterlijk 1 juli zal daarvoor een duidelijke bepaling worden opgenomen in de Vreemdelingencirculaire, zodat medewerkers van de Immigratie en Naturlisatiedienst (IND) daar rekening mee houden bij het beslissen over de asielaanvraag en LHBT-asielzoekers daar een beroep op kunnen doen.

Minister Leers laat bovendien onderzoeken of in asielzoekerscentra (AZC) voor christelijke en LHBT-asielzoekers een specifieke vertrouwenspersoon kan worden benoemend. Die functionaris krijgt als taak om deze kwetsbare groepen asielzoekers de mogelijkheid te geven discreet klachten in te dienen over bijvoorbeeld hun behandeling in een AZC door medeasielzoekers.

Om het asielbeleid LHBT-vriendelijker te maken heeft het COC ook gepleit om – naar Italiaans voorbeeld – LHBT’s asiel te verlenen die uit landen komen waar homoseksualiteit of genderidentiteit strafbaar is. Bovendien dient ook vastgelegd te worden dat LHBT’s ook asiel verleend kan worden op grond van seksuele of genderidentiteit als ze pas later in de procedure uit de kast durven te komen.

Die voorstellen kregen steun van verschillende partijen, maar niet van minister Leers. D66 en GroenLinks overwegen daarom hierover moties in te dienen. Naar verwachting zullen die komende week bij de afronding van het debat ter stemming ingediend worden.

Veel van de COC-voorstellen zijn afkomstig uit het rapport Fleeing Homophobia; asylum claims related to sexual orientation and gender identity in Europe dat het COC in 2011 aan egering en Kamer aanbood. Het rapport, dat met steun van de Europese Commissie werd samengesteld door de Vrije Universiteit en COC Nederland, is het eerste Europese onderzoek naar beleid en praktijk voor LHBT-asielzoekers.

[Bron: COC NL]

Categorie:
Politiek
Tags:
, , , , , ,