Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘Behoud adoptiemogelijkheden uit bepaalde landen’

7 juni 2021 -

Behoud adoptiemogelijkheden uit bepaalde landen. Die oproep doen COC Nederland en Meer dan Gewenst in een brief aan de Tweede Kamer, die op woensdag 9 juni over het adoptiebeleid spreekt.

UPDATE 10 juni:
Mogelijk komt er in het najaar voor bepaalde landen een einde aan de adoptiestop voor kinderen uit het buitenland. Dat zei minister Dekker (Rechtsbescherming) op 9 juni tijdens het adoptiedebat in de Tweede Kamer. Meer dan Gewenst, COC, andere organisaties en Kamerleden hadden daar op aangedrongen.
Minister Dekker laat de situatie in een aantal landen nader onderzoeken. Als uit zijn studie naar voren komt dat er met adopties uit bepaalde landen geen problemen zijn, zouden die misschien in het najaar kunnen worden hervat, beloofde hij de Kamer. ‘Als er brede steun in deze Kamer is dat er goede redenen en garanties zijn om het met bepaalde landen voort te zetten, dan zou dat kunnen,’ zei hij. Hoewel er ernstige problemen zijn met adoptie uit bepaalde landen, bleek uit eerder onderzoek dat in andere landen vrijwel geen misstanden zijn geconstateerd. Tot die landen behoren o.a. Portugal, Zuid-Afrika en de VS, de drie landen waarvandaan paren van gelijk geslacht mogen adopteren.

In februari besloot minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, foto bovenaan) om interlandelijke adoptie naar Nederland volledig op te schorten. Hij reageerde daarmee op een rapport van de onderzoekscommissie-Joustra, die bij adoptie vanuit verschillende landen ernstige misstanden constateerde.

COC en Meer dan Gewenst pleiten bij de Kamer voor een gedifferentieerd beleid. Ze stellen voor dat er voorlopig nog wel kinderen geadopteerd mogen worden uit landen waar de onderzoekscommissie vrijwel geen misstanden heeft gevonden en die voldoen aan waarborgen zoals neergelegd in het Haags Adoptieverdrag.

De commissie-Joustra constateerde vooral veel ernstige misstanden bij adoptie vanuit Bangladesh, Brazilië, Colombia, Indonesië en Sri Lanka in de periode 1967-1998. Dat heeft bij veel geadopteerde kinderen geleid tot pijn, boosheid en verdriet.   

COC en Meer dan Gewenst vinden het goed dat er aandacht en erkenning komt voor het leed waar een deel van de geadopteerde kinderen, en vaak ook hun biologische- en adoptieouders, mee te maken kreeg. Ook vinden de organisaties het positief dat de regering onderzoekt hoe de interlandelijke adoptieprocedure kan worden verbeterd.

Het rapport van de commissie-Joustra beschrijft ook dat geadopteerde personen zelf gemiddeld gematigd positief zijn over interlandelijke adoptie. Zeventig procent vindt bijvoorbeeld dat interlandelijke adoptie mogelijk moet blijven. Interlandelijke adoptie kan in bepaalde gevallen een wenselijke oplossing in een noodsituatie zijn.

Meer dan Gewenst en COC pleiten daarom voor een gedifferentieerde aanpak, waarbij niet alle gevallen over één kam worden geschoren. Zo zou adoptie uit landen waar vrijwel geen misstanden geconstateerd zijn voorlopig mogelijk moeten blijven. In de drie landen waarvandaan paren van gelijk geslacht mogen adopteren (Portugal, Verenigde Staten, Zuid-Afrika) constateerde de commissie-Joustra bijvoorbeeld vrijwel geen misstanden. Ook zouden landen tenminste moeten voldoen aan waarborgen zoals neergelegd in het Haags Adoptieverdrag.

[Bron: COC NL – Foto minister Dekker: Rijksoverheid.nl]

Categorie:
homepage, Jouw belangen, Politiek
Tags: