Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Besluit Leers brengt Irakese LHBT’s voorlopig veiligheid

28 juni 2012 -

Minister Leers (Immigratie en Asiel) heeft besloten om voorlopig geen lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) meer uit te zetten naar Irak. COC-bestuurslid Eunice den Hoedt spreekt van een grote stap op weg naar veiligheid voor Irakese LHBT-asielzoekers in Nederland.

Den Hoedt: ‘Zoals het COC steeds heeft aangegeven, is de situatie voor deze groep in Irak levensgevaarlijk. Wij zijn verheugd dat minister Leers dat nu erkent. Dat is van ongekend belang voor Irakese LHBT-asielzoekers die vreesden voor hun leven bij uitzetting en die in ons land voorlopig een veilige haven vinden.’
 
Den Hoedt dringt er op aan dat de tijdelijke maatregel snel wordt omgezet in een definitief besluit. ‘Wij vragen politieke partijen daar nog voor de verkiezingen uitsluitsel over te geven.’
 
Het COC vroeg minister Leers en de Tweede Kamer in maart om geen LHBT’s meer uit te zetten naar Irak. Diverse mensenrechtenorganisaties wezen in brandbrieven op gruwelijke geweldcampagnes tegen LHBT’s in Irak.
 
Aanleiding voor het besluit van minister Leers is een alarmerend ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de benaderde positie van LHBT’s in Irak. Op grond daarvan pleit het COC er voor om Iraakse LHBT-asielzoekers als groep een hogere beschermde status te verlenen om uitzetting te voorkomen.
 
Het nieuwe ambtsbericht geeft daarvoor alle reden. Het beschrijft een situatie in Irak waar LHBT’s ‘in constante angst leven voor discriminatie, afwijzing door familieleden, sociale isolatie en geweld’. Het systeem van geweld tegen LHBT’s word beschreven als ‘een cyclisch patroon’ met terugkerende geweldspieken. Sinds 2003 zouden daarvan 750 LHBT’s het slachtoffer zijn geworden.
 
Het COC pleit er daarom voor om LHBT’s uit Irak te beschouwen als ‘personen die behoren tot een groep die systematisch wordt blootgesteld aan een praktijk van onmenselijke behandeling’. De huidige bescherming als ’kwetsbare minderheidsgroep’ laat de mogelijkheid van uitzetting van LHBT’s naar Irak open en volstaat daarom niet.
 
Zover gaat minister Leers (vooralsnog) niet. Op grond van de informatie uit het ambtsbericht is de minster ‘voornemens op zo kort mogelijke termijn’ de ‘consequenties voor het toelatingsbeleid te bezien’ en de Tweede Kamer daarover te informeren.
 
Voorafgaande daaraan heeft minister Leers besloten dat niet beslist wordt op asielaanvragen van Iraakse LHBT’s. Deze zaken worden aangehouden, ‘behoudens op zaken waarin contra-indicatis bestaan of waarbij Nederland niet verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag’.
 
Verder zegt de minister toe ‘geen onomkeerbare stappen te zetten ten aanzien van Iraakse LHBT’s die een asielverzoek hebben ingediend en waarvan de behandeling de verantwoordelijkheid van Nederland is’, tot dat de Tweede Kamer zich over het besluit van de minister heeft kunnen uitspreken. De minister zegt daarbij dat ‘zaken waarin openbare orde contra-indicaties worden tegengeworpen’ uitgezonderd zijn van deze toezegging.
 
D66-Kamerlid Schouw had over deze kwestie een spoeddebat aangevraagd om te voorkomen dat Iraakse LHBT-asielzoekers nog uitgezet worden.
 
[Bron: COC NL]

Categorie:
Politiek
Tags:
, , , , , ,