Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Betere wettelijke bescherming voor biseksuelen in de maak

19 juli 2019 -

De regering gaat biseksuelen, lesbische vrouwen, panseksuelen, aseksuelen en anderen die gediscrimineerd worden wegens hun seksuele gerichtheid beter wettelijk beschermen. Dat blijkt uit een brief van minister Kajsa Ollongren (BZK) aan de Tweede Kamer. Het COC pleit hier al lang voor en is gelukkig met het voorstel.

“Dit is goed nieuws voor iedereen die zich niet thuis voelt in het hokje ‘homo’ of ‘hetero’,”  aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug.

Nu staat in de wet dat discriminatie op grond van ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ verboden is. Minister Ollongren gaat de wet dit najaar wijzigen, naar een verbod op discriminatie wegens ‘seksuele gerichtheid’.

Het COC pleit al lang voor de wijziging. Veel biseksuelen, lesbische vrouwen, panseksuelen, aseksuelen en anderen herkennen zich niet in de termen ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’, bijvoorbeeld omdat ze noch homo, noch hetero zijn. Biseksuelen in de COC-achterban dringen aan op de term ‘seksuele gerichtheid’. Jongeren identificeren zich steeds vaker als panseksueel; ze definiëren hun seksuele voorkeur op een andere wijze dan ‘homo’ of ‘hetero’. De term ‘seksuele gerichtheid’ (sexual orientation) is internationaal gebruikelijk.

Veel biseksuelen ervaren in de samenleving een gebrek aan zichtbaarheid. Ook in de anti-discriminatiewetgeving is de groep tot nu toe onzichtbaar. Daarnaast ervaren biseksuelen relatief veel pesten en intimidatie op het werk, terwijl de wet hen daartegen nu niet expliciet beschermt.

Het COC pleitte de afgelopen jaren voor invoering van een discriminatieverbod op grond van ‘seksuele gerichtheid’ in brieven en gesprekken met minister Ollongren en diverse Kamerleden. Dat leidde in het najaar van 2018 tot een breed gesteunde motie van de Kamerleden Jasper van Dijk (SP) – zie foto, Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) en Dilan Yesilgöz (VVD). Die motie voert minister Ollongren nu uit. Tijdens een rondetafelgesprek in juni op het ministerie van BZK, waar het COC aan deel nam, bleek dat er bij deskundigen en wetenschappers veel steun is voor de wetswijziging.

Onlangs bereikten COC, TNN en NNID al dat iedereen ongeacht genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken expliciet tegen discriminatie wordt beschermd. De Eerste Kamer nam in maart een wetsvoorstel met deze strekking aan van Vera Bergkamp (D66), Kirsten van den  Hul (PvdA) en Nevin Özütok (GroenLinks). Die wet betekent een verbetering voor o.a. transgender-, intersekse en non-binaire personen.

[Bron: COC NL – Foto Bi-vlag Pride Walk Amsterdam 2017: Erwin Heyl-LNBi]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Biseksualiteit, homepage, Politiek
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , ,