Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Brief aan informateur: blokkeer nieuwe ouderschapswetgeving niet!

11 juli 2017 -

Blokkeer nieuwe ouderschapswetgeving niet! Die oproep doen vijf LHBTI-organisaties in een open brief aan de informateur en de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

De brief is ondertekend door PvdA Roze Netwerk, RozeLinks, GAY66, Stichting Meer Dan Gewenst en Netwerk Roze FNV.

De ondertekenaars van de brief herinneren de onderhandelende partijen er aan dat VVD en D66 op 7 maart 2017 COC’s Regenboog Stembusakkoord tekenden. In dat akkoord beloofden lijsttrekkers van acht politieke partijen onder meer om in Nederland meerouderschap en meeroudergezag te introduceren. COC’s Regenboogakkoord werd getekend door VVD, D66, GroenLinks, PvdA, SP, 50PLUS, PvdD en Artikel 1.

Er is veel maatschappelijk draagvlak voor een goede meerouderschapsregeling, zo schrijven PvdA Roze Netwerk, RozeLinks, GAY66, Stichting Meer Dan Gewenst en Netwerk Roze FNV in hun brief. De organisaties willen daarom dat herijking van de ouderschapswetgeving snel in gang wordt gezet.

Bij de zorg voor kinderen lopen meeroudergezinnen nu nog tegen verschillende praktische problemen aan. Het is volgens de ondertekenaars van de brief in het belang van het kind dat meerouderschap al voor de geboorte goed wordt geregeld. Daarin voorzien de voorstellen van de Staatscommissie Herijking Ouderschap. De Staatscommissie doet bovendien voorstellen om draagmoederschap te regelen op een wijze die recht doet aan de belangen van alle betrokkenen.

De ondertekenaars van de brief roepen de partijen die onderhandelen over een nieuwe kabinet op om zich zowel tijdens de onderhandelingen als in de Tweede Kamer sterk te maken voor nieuwe ouderschapswetgeving.

COC Nederland is blij met de oproep van de vijf organisaties. Het COC deed een soortgelijke oproep in een brief aan informateur Zalm en de onderhandelende partijen. Ook riep de belangenorganisatie alle onderhandelende partijen de afgelopen weken in persoonlijke gesprekken op tot het introduceren van een meerouderschapsregeling.

[Bron: COC NL – Foto Gerrit Zalm: Tweede Kamer der Staten-Generaal]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Politiek
Tags:
, , , , , , , , , , , , , ,