Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Bussemaker minister voor LHBT-emancipatie

6 november 2012 -

Jet Bussemaker (PvdA) is de nieuwe minister voor LHBT-emancipatie, zo blijkt uit de portefeuilleverdeling van het maandag geïnstalleerde kabinet Rutte II. COC Nederland pleitte tijdens de kabinetsformatie voor het opnieuw benoemen van een minister voor LHBT-emancipatie en is enthousiast dat aan die oproep gehoor is gegeven.

“Met een minister voor LHBT-emancipatie en een paragraaf in het regeerakkoord moeten we in de komende kabinetsperiode flinke stappen kunnen zetten in de LHBT-emancipatie”, reageert COC-voorzitter Tanja Ineke, die Bussemaker feliciteert met haar benoeming. “Het COC zal het kabinet daarvoor de komende tijd concrete suggesties aan de hand doen.”

Jet Bussemaker was eerder staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ze reikte in 2010 onder meer de eerste Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid uit aan ouderenzorginstelling De Rietvinck in Amsterdam – zie de minister rechts op de foto.

Ronald Plasterk – voormalig minister voor LHBT-emancipatie en maandag benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – liet zondag op twitter al doorschemeren dat LHBT-emancipatie op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zou blijven.

Vandaag bleek dat de minister van OCW, en niet de staatssecretaris, verantwoordelijk wordt voor het LHBT-beleid. Ministers nemen standaard deel aan de wekelijkse ministerraad, waar de belangrijkste kabinetsbesluiten worden genomen.

[Bron: COC NL – Foto: Cor Mantel]

Categorie:
Politiek
Tags:
, , ,