Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin

2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Bussemaker verlengt programma Regenbooggemeenten

12 oktober 2016 -

Minister Jet Bussemaker heeft op Coming Out Dag aangekondigd dat ze het programma voor Regenbooggemeenten tot eind 2017 zal verlengen.

In Nederland zijn 44 zogenaamde Regenbooggemeenten die werk maken van inclusief beleid voor LHBTI’s. Zij hebben een convenant ondertekend waarin zij verklaren dat zij de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie (LHBTI‘s) willen helpen verbeteren. Movisie, landelijk kennisinstituut en adviesbureau op het gebied van sociale vraagstukken, ondersteunt hen hierbij.

“Het is heel goed om te zien dat Regenboogsteden zich zichtbaar inzetten op de verbetering van sociale acceptatie en veiligheid van LHBTI’s. Emancipatie is per definitie een proces van binnenuit dat continu onderhoud vergt”, zegt minister Bussemaker. “Daarom ben ik blij dat ik de samenwerking met de Regenboogsteden met een half jaar kan verlengen tot eind 2017. De Regenboogsteden die sinds 2015 betrokken zijn, ontvangen hierover binnenkort bericht.”

In 2008 zijn 18 zogenaamde Koplopergemeenten begonnen door zich aan te sluiten bij het toenmalige Lokaal LHBT-beleid-programma van het ministerie van OCW. Inmiddels zijn dit 44 Regenbooggemeenten – het aantal groeit nog steeds – die een vruchtbare basis vormen van waaruit vele andere initiatieven ontstaan.

Op vrijwel alle terreinen van lokaal LHBTI-beleid scoren de Regenbooggemeenten aanzienlijk beter dan gemeenten die niet aan het programma hebben deelgenomen. Deze gemeenten hebben vaker een LHBTI-beleidsplan met verschillende speerpunten. Ze betrekken hun burgers vaker bij de vormgeving en uitvoering van het LHBTI-beleid. Gemeenten die niet aan het programma meewerken, blijken alleen die taken uit te voeren die door het rijk verplicht zijn, bijvoorbeeld om voorlichting op scholen te geven en een goede toegang tot een anti-discriminatievoorziening te regelen.

[Bron: OCW, Movisie – Foto minister Bussemaker: Rijksoverheid.nl]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
Politiek
Tags:
, , , , ,