Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Christelijke LHBT-beweging dringt bij Senaat aan op afschaffing enkele-feitconstructie

2 maart 2015 -

De christelijke LHBT*-organisaties LKP, CHJC, ContrariO, HolyFemales.nl en Netwerk Mirre hopen van harte dat na de Tweede Kamer op 9 april 2014 nu ook de Eerste Kamer op 3 maart a.s. het wetsvoorstel dat de annulering van de enkele-feitconstructie tot gevolg heeft, zal aannemen.

De vijf christelijke LHBT-organisaties – die samenwerken in de LCC Plus-alliantie – dringen er bij de Senaat wel nadrukkelijk op aan geen nieuwe onduidelijkheid te creëren of te veel ruimte te laten voor interpretaties die nadelig uit kunnen pakken voor LHB-leerkrachten of –leerlingen. Verder roepen ze het bijzonder onderwijs op tot dialoog als het gaat seksuele diversiteit.

Onderscheid op basis van seksuele oriëntatie niet meer mogelijk

Sinds de invoering van de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) in 1994 heeft de enkele-feitconstructie voor grote onduidelijkheid gezorgd. Bovendien heeft deze onvoldoende rechtsbescherming kunnen bieden aan LHB-leerkrachten in het bijzonder onderwijs. Het wetsvoorstel dat nu voorligt, kan LHB-leerkrachten (en LHB-leerlingen) in het bijzonder onderwijs de rechtsbescherming bieden die zij nodig hebben, als hun seksuele oriëntatie ter discussie staat.

Heleen de Boer, voorzitter van het LKP: “Omgaan met de ontdekking van de eigen homo- of biseksuele oriëntatie is vaak al moeilijk in religieuze kring. Wij hebben nooit begrepen dat het zoeken naar een mogelijkheid dit een plek te geven in het eigen leven, bijvoorbeeld door het samenleven met een geliefde, bestraft zou moeten worden met onderscheid en uitsluiting. In het verleden is dit in het bijzonder onderwijs toch meerdere keren gebeurd. Daar kan met de annulering van de enkele-feitconstructie nu definitief een einde aan komen.”

Onderscheid door scholen op grond van godsdienst of levensovertuiging mag ‘niet leiden tot onderscheid op een andere in artikel 1 genoemde grond’, zo luidt het nieuwe wetsvoorstel. Dat geldt dus ook voor welk onderscheid dan ook op basis van seksuele oriëntatie.

Oproep tot dialoog en barmhartigheid

De LCC Plus-organisaties zijn zich er zeer van bewust dat de annulering van de enkele-feitconstructie bijzondere scholen in verlegenheid kan brengen. De LCC Plus-organisaties spreken daarom de diepe wens uit dat besturen van scholen in het bijzonder onderwijs de annulering als een uitnodiging zullen zien om over seksuele diversiteit op de eigen school en in eigen kring in gesprek te gaan.

Wim van den Engel, voorzitter van de stuurgroep van de LCC Plus-organisaties: “Als onderscheid en uitsluiting op basis van een nieuwe wet niet meer mogelijk zijn, rest alleen nog het gesprek. Dat lijkt ons in christelijke kring hoe dan ook de koninklijke weg. Niet grijpen naar een wettelijke mogelijkheid om zich van iemand te ontdoen, maar de wil tot dialoog, oprechte interesse en barmhartigheid voor mensen in een precaire situatie zouden voor alle christelijke scholen het uitgangspunt moeten zijn bij de weliswaar soms pijnlijke eerste confrontatie met de homo- of biseksuele oriëntatie van een eigen leerkracht of leerling.”

Snelle en heldere besluitvorming

De LCC Plus-organisaties dringen er bij de Eerste Kamer op aan positief te beslissen over het wetsvoorstel en geen nieuwe onduidelijkheid te creëren of te veel ruimte te laten voor interpretaties die nadelig uit kunnen pakken voor LHB-leerkrachten of –leerlingen.

LCC Plus Projecten

LCC Plus = een alliantie van LKP, CHJC, Contrario, HolyFemales.nl en Netwerk Mirre. Deze organisaties ontvingen subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om in de periode 2012-2014 vijf projecten uit te voeren ter bevordering van de sociale acceptatie van christelijke LHBT’ers in kerk en samenleving.

*LHBT = Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender

[Bron: LKP – Foto Eerste Kamer: CC-RVD]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
Politiek
Tags:
, , , , , , ,