Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Christelijke LHBT’s dringen aan op afschaffing ‘enkele-feit-constructie’

8 april 2014 -

Het LKP, de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging, hoopt van harte dat het wetsvoorstel dat de annulering van de enkele-feitconstructie tot gevolg heeft, spoedig zal worden aangenomen.

Het LKP is verheugd dat het voorstel tot annulering van die constructie op woensdag 9 april in de Tweede Kamer wordt besproken. Het wetsvoorstel dat nu voorligt, kan LHB-leerkrachten (en LHB-leerlingen) in het bijzonder onderwijs de rechtsbescherming bieden die zij nodig hebben, als hun seksuele oriëntatie ter discussie staat. Onderscheid maken omdat iemand homo- of biseksueel is (het enkele feit), is ook nu onmogelijk, maar tot nog toe biedt de Algemene wet gelijke behandeling  (Awgb) evenwel ruimte voor onderscheid door de mogelijkheid van de in deze wet niet nader gedefinieerde ‘bijkomende omstandigheden’.

Ondeugdelijk onderscheid op basis van seksuele oriëntatie niet meer mogelijk

Het LKP is verheugd dat de annulering van de enkele-feitconstructie door het ingediende wetsvoorstel aanstaande is. Jarenlang heeft deze constructie voor grote onduidelijkheid gezorgd en bovendien heeft deze onvoldoende rechtsbescherming kunnen bieden aan LHB-leerkrachten in het bijzonder onderwijs.

Heleen de Boer, vicevoorzitter van het LKP: “Wij hebben nooit kunnen begrijpen dat de vaak toch al moeilijke ontdekking van de eigen homoseksuele oriëntatie in religieuze kring en het zoeken naar een mogelijkheid dit een plek te geven in het eigen leven, bijvoorbeeld door het samenleven met een geliefde, bestraft zou moeten worden met onderscheid en uitsluiting, zoals in het verleden in het bijzonder onderwijs is gebeurd. Daar kan met de annulering van de enkele-feitconstructie nu definitief een einde aan komen.”

Onderscheid door scholen op grond van godsdienst of levensovertuiging mag ‘niet leiden tot onderscheid op een andere in artikel 1 genoemde grond’, zo luidt het nieuwe wetsvoorstel. Dat geldt dus ook voor welk onderscheid dan ook op basis van seksuele oriëntatie.

Oproep tot dialoog en barmhartigheid

Het LKP is zich er zeer van bewust dat de annulering van de enkele-feitconstructie bijzondere scholen in verlegenheid kan brengen. Bij de vreugde over de mogelijk op handen zijnde annulering, spreekt het LKP daarom de diepe wens uit dat besturen van scholen in het bijzonder onderwijs de annulering als een uitnodiging zullen zien om over seksuele diversiteit op de eigen school en in eigen kring in gesprek te gaan.

De Boer: “Als onderscheid en uitsluiting op basis van een nieuwe wet niet meer mogelijk zijn, rest alleen nog het gesprek. Dat lijkt ons in christelijke kring hoe dan ook de koninklijke weg. Niet grijpen naar een wettelijke mogelijkheid om zich van iemand te ontdoen, maar de wil tot dialoog, oprechte interesse en barmhartigheid voor mensen in een precaire situatie zouden voor alle christelijke scholen het uitgangspunt moeten zijn bij de weliswaar soms pijnlijke eerste confrontatie met de homo- of biseksuele oriëntatie van een eigen leerkracht of leerling.”

Snelle en heldere besluitvorming

Het LKP dringt er bij de Tweede Kamer op aan nu spoedig te beslissen en geen nieuwe onduidelijkheid te creëren of te veel ruimte te laten voor interpretaties die nadelig uit kunnen pakken voor LHB-leerkrachten of –leerlingen.

 

LKP = de landelijke koepelorganisatie van ongeveer twintig plaatselijke, regionale en landelijke christelijke LHBT-groepen en –organisaties. Het LKP ondersteunt deze waar nodig en zet zich in voor een volledige gelijkwaardige behandeling van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in de samenleving, in het bijzonder in kerken, andere christelijke geloofsgemeenschappen en christelijke organisaties.

LHBT staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender

[Bron/Illustratie: LKP]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
Politiek
Tags:
, , ,