Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC bepleit afschaffing geslachtsregistratie

6 maart 2015 -

Maak een einde aan de verplichte geslachtsregistratie in officiële documenten zoals het paspoort. Dat bepleit COC Nederland in reactie op een vrijdag verschenen onderzoeksrapport van staatssecretaris Fred Teeven van Justitie. Het COC vraagt de regering om stappen te zetten richting afschaffing.

Staatssecretaris Teeven beloofde het COC in 2012 om onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot afschaffing van geslachtsregistratie. Ook de Tweede Kamer vroeg de staatssecretaris in 2013 om een onderzoek. Het resulteerde in het vrijdag verschenen rapport M/V en verder van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Hokjes

“Verplichte geslachtsregistratie is onnodig en dwingt mensen in hokjes waarin ze zich niet altijd thuis voelen”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke. “Voor veel transgenders en mensen met een intersekse-conditie* leidt registratie zelfs tot ernstige problemen. Wat ons betreft verdwijnen de V en de M uit officiële papieren.”

Zo’n 650 duizend Nederlanders voelen zich niet duidelijk man of vrouw, dat is 4 procent van de bevolking. Voor transgenders (ca. 50 duizend Nederlanders) leidt geslachtsregistratie o.a. bij de douane, de dokter en op het werk regelmatig tot onaangename confrontaties als men leeft in een ander geslacht dan geregistreerd staat in het paspoort. Kinderen met een intersekse-condititie worden soms zonder medische noodzaak geopereerd om ze maar te kunnen registreren als man of vrouw.

Volgens het COC past officiële geslachtsregistratie niet bij het streven om mannen en vrouwen, hetero’s, lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders gelijk te behandelen. Geslachtsregistratie kan ook als inbreuk op de privacy worden ervaren: het gaat de overheid niets aan ‘wat je in je ondergoed hebt.’

Aangrijpingspunten

Het COC ziet in het WODC-rapport van staatssecretaris Teeven diverse aangrijpingspunten voor afschaffing van verplichte geslachtsregistratie. Zo stellen de onderzoekers dat internationale afspraken ‘niet in de weg (staan) aan verandering van het systeem’. Vanuit mensenrechtelijk perspectief zien de onderzoekers ‘een stimulans voor doorbreking van de binaire geslachtsregistratie’. In Australië en Nieuw-Zeeland is het al mogelijk om de registratie als ‘m’ of ‘v’ te laten vervangen door een ‘x’. In het Nederlands rijbewijs staat het geslacht niet geregistreerd.

In de Tweede Kamer pleitten VVD, D66 en GroenLinks voor afschaffing van de geslachtsregistratie. Het congres van GroenLinks nam op 7 februari jl. een motie aan die pleit voor afschaffing van de geslachtsregistratie.

Naar verwachting spreekt de Tweede Kamer dit voorjaar over het WODC-rapport en de bijbehorende brief van staatssecretaris Teeven.

* Intersekse is een parapluterm voor diverse aangeboren condities, waarbij de ontwikkeling van het geslacht verschilt van wat medici over het algemeen onder ‘man’ of ‘vrouw’ verstaan. Er zijn in Nederland zo’n 80 duizend mensen met een intersekse-conditie.

[Bron/Foto rapport: COC NL]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek, Transgender
Tags:
, , , , ,