Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC bij Pride: Veranker LHBTI-rechten in de Grondwet!

2 augustus 2019 -

Veranker LHBTI-rechten nu eindelijk in de Grondwet! Die oproep aan regering en parlement doet COC Nederland tijdens Pride Amsterdam, met een open brief in dagblad Trouw, spandoeken langs de grachten en een boot in de parade.

GOED NIEUWS! Vanochtend riepen wij in Trouw op LHBTI-rechten snel te verankeren in de Grondwet. En dat gaat waarschijnlijk dit najaar al gebeuren. In een reactie op onze oproep, liet Kamerlid Vera Bergkamp (D66) vanochtend in het Radio 1 Journaal weten dat een wetsvoorstel van haar, Kirsten van den Hul (PvdA) en Nevin Özütok (GroenLinks) klaar is voor behandeling in de Tweede Kamer.

Het COC schrijft in Trouw dat er de afgelopen decennia in Nederland ongelooflijk veel is bereikt voor LHBTI’s. Zo nam de acceptatie toe, kwam er een einde aan strafbaarheid, werd het huwelijk opengesteld en kwam er betere wetgeving voor transgender personen en lesbische ouderparen.

Die zwaar bevochten LHBTI-rechten moet politiek Den Haag nu verankeren in artikel 1 van de Grondwet, vindt het COC. Om zeker te stellen dat ook toekomstige generaties kunnen genieten van de LHBTI-rechten die we vandaag vieren. Het thema van Pride 2019 is Remember the past, create the future.

Garantie voor de toekomst

Op dit moment verbiedt artikel 1 van de Grondwet discriminatie op grond van bijvoorbeeld godsdienst en politieke gezindheid. Een expliciet Grondwettelijk verbod op LHBTI-discriminatie ontbreekt. Dat is volgens het COC een groot gemis. Want juist non-discriminatiegronden die expliciet worden genoemd in artikel 1 zijn een opdracht aan de wetgever en een garantie dat wetten en rechten ook in de toekomst in stand blijven, zo concludeerde een regeringscommissie al in 2006.

Zo’n duidelijke Grondwettelijke opdracht aan de politiek is volgens het COC hard nodig, bijvoorbeeld gezien het geweld en de discriminatie waar LHBTI’s nog altijd mee te maken krijgen.

Een Grondwettelijke garantie dat LHBTI-rechten in stand blijven is belangrijk voor de toekomst. ‘Want de maatschappelijke en politieke wind kan draaien. Rechten van LHBTI’s die nu vanzelfsprekend lijken, kunnen onder druk komen te staan,’ aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug.

Acht politieke partijen, samen goed voor een twee derde Kamermeerderheid, beloofden in COC’s Regenboog Stembusakkoord (2017) om een expliciet verbod op LHBTI-discriminatie op te nemen in de Grondwet. Die belofte werd overgenomen in het regeerakkoord, maar de regering kwam nog niet met een wetsvoorstel.

[Bron: COC NL – Foto COC-boot Canal Parade 2019: Tom Knoflook voor COC NL]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek
Tags:
, , , ,