Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC

30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC blij met wetsvoorstel verbod transgenderdiscriminatie

15 januari 2017 -

COC Nederland is blij met het wetsvoorstel dat Vera Bergkamp (D66), Keklik Yücel (PvdA) en Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) vandaag presenteren. Daarin wordt discriminatie van trans- en interseksepersonen expliciet verboden. COC pleit al lang voor zo’n verbod, samen met Transgender Netwerk Nederland (TNN) en Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID).

Het COC roept andere politieke partijen op om hun steun voor het wetsvoorstel uit te spreken.

“Trans- en interseksepersonen krijgen nog vaak te maken met discriminatie, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt”, reageert COC-voorzitter Tanja Ineke. “Dit wetsvoorstel laat er geen misverstand over bestaan: dat is onacceptabel en verboden. Het is een belangrijk en duidelijk signaal.”

Het COC prijst de indieners voor de voortvarendheid waarmee zij hun wetsvoorstel hebben opgesteld. Bergkamp, Yücel en Van Tongeren maakten in augustus bekend de kwestie te willen regelen. Het COC vindt het ook positief dat het wetsvoorstel mensen beschermt die zich niet thuis voelen in het vakje man of vrouw, mensen die gender-nonbinair zijn.

Het wetsvoorstel van de drie Kamerleden expliciteert dat discriminatie op grond van genderidentiteit, -expressie en geslachtskenmerken verboden is. Zo kan er geen misverstand meer over bestaan dat trans- en interseksepersonen tegen discriminatie beschermd worden. Ook mensen die zich niet als man of vrouw identificeren, zoals gender non-binairen, worden op die manier beschermd.

De initiatiefwet bestaat uit drie concrete toevoegingen aan de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb). Er wordt geëxpliciteerd dat onder de verboden discriminatiegrond ‘geslacht’ ook ‘geslachtskenmerken’, ‘genderidentiteit’ en ‘genderexpressie’ vallen. ‘Geslachtskenmerken’ verduidelijkt dat mensen met een intersekseconditie beschermd worden. ‘Genderidentiteit’ (wat je je van binnen voelt) en ‘genderexpressie’ (hoe je je aan de buitenwereld toont) verduidelijken dat transpersonen en mensen die zich niet thuis voelen in het standaard man-vrouw plaatje beschermd worden.

TNN is blij dat de Tweede Kamer oog heeft voor ongelijke behandeling van transgender personen in het maatschappelijk verkeer. “Het benoemen van geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie in de Algemene wet gelijke behandeling gaat de bestrijding van discriminatie van transgender en intersekse personen enorm vooruit helpen”, zegt TNN-voorzitter Corine van Dun. Na de Awgb hoopt TNN dat ook in het Wetboek van Strafrecht de gronden genderidentiteit en -expressie worden opgenomen, want de bestaande strafwetsartikelen tegen groepsdiscriminatie geven nu nog onvoldoende bescherming voor trans personen.

[Bron: COC Nederland | Foto: CC-National Progress Party]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Intersekseconditie, Politiek, Transgender
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,