Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak

Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC doet voorstellen voor versterking LHBT-beleid

27 februari 2015 -

COC Nederland doet in een brief aan de Tweede Kamer suggesties ter versterking van het LHBT-emancipatiebeleid. De Kamer spreekt op donderdag 5 maart a.s. met de ministers Jet Bussemaker (OCW) en Lodewijk Asscher (SZW) over het Emancipatiebeleid van de regering.

In de brief schrijft het COC dat er de afgelopen periode veel is bereikt door de gezamenlijke inspanningen van Rijksoverheid, maatschappelijke organisaties en activisten. Zo zijn vrijwel alle afspraken uit COC’s Roze Stembusakkoord verzilverd. Ook werd de aanpak van geweld tegen LHBT’s topprioriteit voor de politie en ontvingen 100 ouderenzorginstellingen een Roze Loper voor LHBT-vriendelijke zorg.

Het COC constateert dat er nog veel werk aan de winkel is. Daarbij wijst de belangenorganisatie onder meer op de alarmerende cijfers over situatie van LHBT-jongeren, acceptatie in biculturele en religieuze kringen en de toename van geweld tegen LHBT’s.

Het COC dringt onder meer aan op structurele ondersteuning door de regering van de Gay-Straight Alliances (GSA’s) van jongeren op school. De GSA’s hebben een enorm bereik en minister Bussemaker schrijft terecht dat ze zijn gecertificeerd en werkzaam zijn. Toch loopt de financiering vooralsnog af aan het eind van 2015.

Het COC pleit er dat voor dat onderwijs over LHBT’s verplicht wordt op docentenacademies, in opleidingen voor jeugdzorgmedewerkers en in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO).

Het COC juicht het toe dat minister Bussemaker initiatieven van biculturele en religieuze LHBT’s zélf intensiever wil gaan ondersteunen. Juist deze initiatieven leiden volgens het COC tot verandering van binnen uit. Daarbij kan gedacht worden aan de Turkse- en Marokkaanse boot tijdens de Canal Parade en COC’s Respect2Love, Trans United en Haardvuuravonden.

Het COC pleit in haar brief voor een hoger wettelijk strafmaximum voor discriminerend geweld. Een dergelijk ‘haatmisdrijfartikel’ bestaat al in vijftien andere EU-landen.

Het COC bepleit verder aanvullende maatregelen voor biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse conditie. Zo zouden er meer gespecialiseerde transgenderzorg en kortere wachttijden moeten komen, en zou het hele behandeltraject voor transgenders moeten worden vergoed.

Het COC pleit tenslotte voor een einde aan discriminatie van homomannen bij bloeddonatie. Ook zou er een nieuw Roze Akkoord moeten komen over bijvoorbeeld een verbod op LHBT-discriminatie in de Grondwet, meerouderschap en afschaffing van officiële geslachtsregistratie.

[Bron: COC NL – Foto Tweede Kamer: CC-JvL]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek
Tags:
, ,