Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC gelukkig met aankondiging verbod op transgenderdiscriminatie

24 juni 2016 -

Transgenderdiscriminatie wordt expliciet bij wet verboden. Dat schrijft minister Plasterk (BZK)  vandaag aan de Tweede Kamer. COC Nederland pleit, net als Transgender Netwerk Nederland, al jaren voor deze wetswijziging en is gelukkig met de aankondiging. De belangenorganisatie roept minister Plasterk en de Tweede Kamer dringend op om de wet nog dit jaar te wijzigen.

‘Dit besluit is een overwinning voor transgender personen. Eindelijk krijgen zij de wettelijke bescherming die ze nodig hebben,’ reageert COC-voorzitter Tanja Ineke. ‘We rekenen er op dat er nog dit jaar een wetswijziging komt.’

Minister Plasterk zegde het COC al in 2013 politieke steun toe voor een wettelijk verbod op transgenderdiscriminatie in de Algemene wet gelijke behandeling. Anders dan de minister eerder aankondigde, bevat zijn brief aan de Kamer nog geen duidelijk wetswijzigingstraject. Het COC vraagt minister en parlement daarom dringend om het verbod nog dit jaar in te voeren, met een wetsvoorstel van de minister of een initiatiefwet van de Tweede Kamer.

Intersekseconditie

Plasterk overweegt ook om discriminatie van mensen met een intersekseconditie bij wet te verbieden, zo blijkt uit zijn Kamerbrief. Ook dat is een wens van het COC en van het Nederlands Netwerk Intersekse/DSD. Intersekseconditie heeft betrekking op de ervaringen van mensen die geboren worden met een lichaam dat niet voldoet aan de normatieve definitie van man en vrouw. Volgens het COC moet ook worden verduidelijkt dat de wet biseksuelen tegen discriminatie beschermt.

Discriminatie

Zoals minister Plasterk in zijn brief erkent, krijgen transgender personen en mensen met een intersekseconditie veel te maken met discriminatie.
Bijna de helft van de transgender personen kreeg het afgelopen jaar te maken met negatieve reacties op hun trans-zijn. Ook houdt bijna de helft hun trans-zijn op het werk verborgen, uit angst voor negatieve consequenties. Arbeidsongeschiktheid en werkeloosheidspercentages liggen drie tot vier maal hoger dan gemiddeld; een derde van de alleenstaande transgenders heeft een inkomen onder de armoedegrens.

Uit onderzoek van o.a. het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat ook mensen met een interseksecondtie veel te maken krijgen met discriminatie, taboes, gevoeligheden en onwetendheid waar het gaat om intersekse.

Een duidelijke wet met expliciete bepalingen kan volgens het COC in belangrijke mate bijdragen aan het tegengaan van discriminatie van transgender personen en mensen met een intersekseconditie.

Categorie:
homepage, Politiek, Transgender
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,