Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC gelukkig met afschaffing weigerambtenaar

3 juni 2014 -

Er is zeer brede steun in de Eerste Kamer voor afschaffing van het fenomeen weigerambtenaar. Dat bleek op dinsdagmiddag 3 juni tijdens de stemming in de Senaat over een wetsvoorstel van D66. COC Nederland, dat 13 jaar streed voor afschaffing, is bijzonder gelukkig.

COC-voorzitter Tanja Ineke spreekt van ‘een einde aan discriminatie op de mooiste dag van je leven’. “Of je nu homo, hetero, lesbisch of biseksueel bent, als je trouwt moet je kunnen rekenen op een neutrale overheid die niet discrimineert”, aldus Ineke.

Een zeer ruime meerderheid van VVD, PvdA, PVV, SP, D66, GroenLinks, 50Plus, OSF en Partij voor de Dieren en CDA-senator Wopke Hoekstra stemde dinsdag vóór het wetsvoorstel van D66’ers Pia Dijkstra en Gerard Schouw. Tegen stemden de rest van de CDA-fractie, ChristenUnie en SGP. De stemverhouding was 62 stemmen voor en 13 tegen.

D66’ers Gerard Schouw laat weten: “Na het openstellen van het huwelijk voor iedereen was de verwachting dat de weigerambtenaar vanzelf zou verdwijnen. In de praktijk bleek dit niet het geval en was het noodzakelijk om een wetsvoorstel te maken. D66 is blij dat nu ook de Eerste Kamer ons wetsvoorstel heeft omarmd. Hiermee komt er nu definitief een einde aan de weigerambtenaar, die kunnen vanaf heden niet meer aangesteld worden.” Volgens D66 moeten ambtenaren neutraal zijn en zich te allen tijde houden aan de wet en mogen ze geen onderscheid maken op grond van hetero- of homoseksuele gerichtheid. “Iedereen mag gewetensbezwaren hebben, maar als ambtenaar moet je in de eerste plaats de wet uitvoeren. Gelijke behandeling is een belangrijk recht en moet voor iedereen gelden”, aldus Pia Dijkstra.

Ook het College voor de Rechten van de Mens is verheugd dat het initiatiefwetsontwerp is aangenomen, want dat is in lijn met het advies ‘Trouwen? Geen bezwaar?’ van het College (toen nog Commissie Gelijke Behandeling) uit 2008.

13 jaar strijd

Het COC voerde 13 jaar lang actie tegen weigerambtenaren, sinds in 2001 het burgerlijk huwelijk werd opengesteld voor paren van gelijk geslacht. Dat gebeurde onder meer met een grootschalige publieksactie tijdens de Amsterdam Gay Pride in 2011 – zie foto.

Naar schatting van het COC kent Nederland 87 weigerambtenaren in 48 gemeenten.

Afschaffing van het fenomeen weigerambtenaar maakt onderdeel uit van COC’s Roze Stembusakkoord uit 2012. Negen politieke partijen beloofden daarin om vijf langslepende LHBT-kwesties op te lossen. Vier van de vijf kwesties zijn nu geregeld: de weigerambtenaar, lesbisch ouderschap, de transgenderwet en verplichte voorlichting. De Senaat moet nog beslissen over afschaffing van de enkele-feitconstructie, waarmee de Tweede Kamer instemde op 27 mei jl.

Het wetsvoorstel van Dijkstra en Schouw verbiedt gemeenten om nieuwe weigerambtenaren in dienst te nemen. Ook geeft het gemeenten de mogelijkheid, maar niet de plicht, om zittende weigerambtenaren te ontslaan of een andere baan aan te bieden. Uitgangspunt is dat het fenomeen weigerambtenaar door het wetsvoorstel zal ‘uitsterven’.

Het voorstel biedt dus geen oplossing voor álle ‘zittende’ weigerambtenaren. Het COC had daar wel op aangedrongen. Het COC wil dat minister Ronald Plasterk (BZK) een oplossing zoekt voor zittende weigerambtenaren.

[Bron: COC NL – Foto: Osman Sorikaya voor COC NL]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek
Tags:
, , , , , , , , ,