Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb

Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC juicht LHBT’s als prioriteit mensenrechtenbeleid Timmermans toe

14 juni 2013 -

COC Nederland juicht het toe dat minister Timmermans van Buitenlandse Zaken in zijn vandaag gepresenteerde mensenrechtennota hoge prioriteit geeft aan de mensenrechten van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s). Het COC heeft hier de afgelopen periode intensief voor gepleit.

In zijn vandaag gepresenteerde nota Respect en recht voor ieder mens noemt minister Timmermans mensenrechten een ‘hoeksteen’ van zijn buitenlandbeleid. Volgens Timmermans is er een verband tussen mensenrechten, rechtsstaat en democratie. “Waar het de mensenrechten goed gaat, hebben rechtsstaat en democratie meer kans .  Als mensenrechten onder druk staan, liggen onderdrukking en dictatuur op de loer’”, schrijft de minster in zijn nota. Daarom zal ons land zich internationaal ook gaan inzetten om mensenrechtenverdedigers te beschermen en het voor hen op te nemen.

Om de emancipatie van LHBT’s internationaal te bevorderen, gaat Nederland internationaal samenwerken, ook met niet-westerse landen. Nederlandse ambassades zullen locale LHBT-initiatieven gaan ondersteunen met geld en deskundigheid.

“Het COC heeft er voor gepleit om prioriteit te geven aan LHBT’s in het mensenrechtenbeleid”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke. “Dat minister Timmermans dit onderwerp in zijn mensenrechtennota zo’n hoge prioriteit geeft juichen we dan ook toe”. De COC-voorzitter wijst erop dat de mensenrechten van LHBT’s in tal landen – zoals Rusland, Oekraïne, Nigeria, Oeganda – geschonden worden. “We zullen graag met de minister samenwerken bij de uitvoering van zijn beleid”.

[Bron: COC Nederland & Ministerie Buitenlandse Zaken – foto minister Frans Timmermans: Rijksoverheid.nl]

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek
Tags:
, , ,