Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC: laat wettelijke discriminatiebescherming in stand

13 december 2016 -

Laat de wettelijke bescherming tegen discriminatie in stand. Die oproep doet COC Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer spreekt op donderdag 15 december over een wetsvoorstel van Joram van Klaveren (VNL, voorheen PVV) dat de wettelijke discriminatiebescherming in Nederland ingrijpend beperkt.

Als het voorstel wordt aangenomen, zou groepsbelediging en aanzetten tot haat en discriminatie (art. 137 c-e van het Wetboek van Strafrecht) tegen LHBTI’s en andere groepen niet langer strafbaar zijn.

Verkeerd signaal

Volgens het COC is het wetsvoorstel het verkeerde signaal op het verkeerde moment. Deze tijd vraagt volgens het COC niet om minder, maar om méér en betere bescherming tegen discriminatie. Het COC wijst er op dat het aantal door de politie geregistreerde gevallen van LHBTI-discriminatie de laatste jaren toeneemt, van 428 in 2009 naar 1.574 in 2015.

Ook wijst het COC op de flyer met homofobe teksten die in oktober in Amsterdam West werd verspreid (zie foto) en op de zeer discriminerende teksten over LHBTI’s die in november geplaatst werden onder een bericht op de website Bladna.nl. Óf deze uitlatingen strafbaar zijn, bepaalt uiteindelijk de rechter. Maar áls ze strafbaar zijn, is dat hoogstwaarschijnlijk op grond van de wetsartikelen die nu dreigen te worden afgeschaft. Eerder werd bijvoorbeeld politicus Delano Felter op grond van deze artikelen veroordeeld vanwege voor LHBT’s discriminerende uitspraken.

Het COC wijst er in haar brief verder op dat het wetsvoorstel volgens de Raad van State in strijd is met Europese en internationale verdragen waarbij Nederland partij is, zoals Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie.

[Bron: COC NL – Illustratie: flyer met homofobe teksten]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek
Tags:
, , , , , , ,