Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC Limburg in debat met politiek over LHBT-beleid

21 februari 2014 -

Op 25 en 26 februari organiseert COC Limburg in Venlo en Sittard-Geleen in het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen roze verkiezingsdebatten met lokale politici over thema’s die van belang zijn voor LHBT’s.

COC Limburg heeft in oktober 2013 alle lokale politieke partijen in Limburg de handreiking Onze gemeente is er voor iedereen aangeboden met de vraag om in hun partijprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 aandacht te hebben voor beleid voor LHBT’s. De handreiking spitst zich toe op de onderwerpen onderwijs, veiligheid, ouderen, transgenders en sport.

In Venlo zal verantwoordelijk wethouder Ramon Testroote deel nemen aan het debat, in Sittard Berry van Rijswijk. Deze gemeenten waren afgelopen twee jaar, naast Heerlen en Maastricht, koplopergemeenten voor LHBT-beleid, dat wil zeggen dat er vanuit de rijksoverheid extra middelen aan deze gemeenten beschikbaar zijn gesteld voor de verdere ontwikkeling van dit beleid. Beide wethouders zullen kort ingaan op wat er op dit terrein gebeurt is.

Aan het debat wordt verder deelgenomen door voorzitter Peter Spronck van de Unie KBO (de ouderenbond), interim-directeur René Stijns van ADV Limburg (antidiscriminatievoorziening Limburg) en voorzitter Gerrit-Jan Meulenbeld van COC Limburg.

ROZE VERKIEZINGSDEBATTEN COC LIMBURG

VENLO – 25 februari 2014 – Hotel Wilhelmina, Kaldenkerkerweg 1 te Venlo

SITTARD-GELEEN – 26 februari 2014 – Hotel de Limbourg, Markt 22 te Sittard

De debatten vinden telkens plaats van 19.00–21.00 uur.

U bent van harte uitgenodigd voor deze debatten.

[Bron: COC Limburg – Foto Verkiezingen: CC-J.M. Luijt]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
Politiek
Tags:
, , , , , , , ,