Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC luidt noodklok over veiligheid LHBT-asielzoekers

22 oktober 2015 -

COC Nederland luidt de noodklok over de veiligheidssituatie van LHBT-asielzoekers in (nood)opvanglocaties. Het COC heeft staatssecretaris Klaas Dijkhoff daarom in een brief dringend gevraagd om maatregelen te treffen gericht op het beschermen van LHBT-asielzoekers tegen verbale en/of fysieke bedreigingen.

“De onveilige situatie voor LHBT’s in de opvang moet direct worden aangepakt”, aldus COC-voorzitter Tanja Ineke. “Wat heb je aan een dak boven je hoofd als je niet eens je kamer uit durft door alle bedreigingen en antihomopesterijen.”

Nieuwsuur logo kleinIn Nieuwsuur werd donderdag 22 oktober aandacht aan deze kwestie besteed. COC-voorzitter Tanja Ineke gaf een toelichting op de brandbrief aan staatssecretaris Dijkhoff en twee LHBT-asielzoekers vertelde over hun benarde situatie in een opvangcentrum. UPDATE – Daags na de uitzending meldt de NOS dat één van de asielzoekers met zijn vriend belaagd is door mede-asielzoekers. Hoewel de man onherkenbaar in beeld was gebracht, had een aantal medebewoners de man toch herkend. Het COA is op zoek naar een oplossing voor deze situatie.

‘Nood loopt snel op’

Het COC is de afgelopen twee weken benaderd door tien LHBT-asielzoekers die melden dat ze zich onveilig voelen, met name in de noodopvang. Ze worden uitgescholden, gepest en bedreigd vanwege hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit. De meldingen komen uit acht verschillende opvanglocaties.

Het COC vindt het opvallend dat er binnen korte tijd veel meldingen zijn binnengekomen. “Ter vergelijking: in het half jaar vóór de tien recente meldingen namen twee asielzoekers contact op met het COC over problemen in de opvang. De nood lijkt snel hoog op te lopen.”

Volgens het COC is het goed mogelijk dat deze meldingen slechts het ’topje van de ijsberg’ zijn. “Voor asielzoekers die net in Nederland zijn aangekomen (…) is het een flinke stap om zich met een klacht over de asielopvang te melden bij een maatschappelijke organisatie als het COC. Het is goed denkbaar dat (veel) anderen die in dezelfde situatie verkeren deze weg niet kennen en/of deze stap (nog) niet durven of kunnen zetten”, schrijft het COC in de brief aan staatssecretaris Dijkhoff.

Aparte opvang

Het COC pleit in de brief voor aparte LHBT-opvang voor LHBT-asielzoekers die daaraan behoefte hebben.  Bijna alle LHBT-asielzoekers die zich bij het COC melden, zeggen dat ze heel graag aparte LHBT-opvang willen. Een plek waar ze onder elkaar, veilig en zichzelf kunnen zijn.

Daarnaast wil het COC maatregelen om te zorgen dat de andere opvanglocaties veilig zijn voor LHBT’s. Zo zou er in elke opvanglocatie een vertrouwenspersoon moeten komen bij wie de LHBT-asielzoekers terecht kunnen. Het personeel in de opvanglocaties dient ook altijd alert en zichtbaar op te treden tegen mensen die LHBT-asielzoekers verbaal en/of fysiek bedreigen en bij strafbare feiten moet de politie ingrijpen.

De aanwezigheid van de vertrouwenspersoon moet worden gecommuniceerd in de opvang, net als het feit dat discriminatie niet wordt geaccepteerd. Ook raadt het COC aan om met (nieuwe) medewerkers van de opvanglocaties af te spreken dat zij optreden tegen discriminatie en zelf niet discrimineren.

Het COC benadrukt in de brief dat ze zich bewust is van de grote groep asielzoekers die Nederland momenteel binnenkomt en de opvang daarvan, al een grote uitdaging vormt voor het kabinet. “We menen echter dat veiligheid en vrij zijn van discriminatie voor LHBT’s en andere kwetsbare groepen asielzoekers óók absolute basisbehoeften zijn.”

Verder pleit het COC er ook voor dat bij de huidige grote instroom van asielzoekers er in inburgeringscursussen steeds aandacht blijft voor de acceptatie van LHBT’s.

Zie HIER de brief van het COC aan staatssecretaris Dijkhoff. Deze brief is in afschrift naar minister Bussemaker van Emancipatiebeleid gestuurd en naar de Tweede Kamer.

Reacties

Hieronder de eerste reactie van het ministerie van Veiligheid en Justitie van de site van Nieuwsuur. COC Nederland is blij dat het ministerie de signalen serieus neemt, maar vindt dat er nu ook echt actie ondernomen moet worden.

LHBT-asielzoekers - Reactie ministerie Veiligheid en Justitie - 22 oktober 2015 kleinDe PvdA heeft over deze kwestie inmiddels schriftelijke Kamervragen aan staatssecretaris Dijkhoff gesteld. GroenLinks Apeldoorn heeft aan het stadsbestuur schriftelijke vragen gesteld over de veiligheid van LHBT-asielzoekers in de noodopvang in Apeldoorn. Aanleiding daarvoor is mede het bericht dat één van de asielzoekers die aan Nieuwsuur had meegewerkt daarna bedreigd is door medebewoners van de noodopvang.

[Bron: COC NL, Nieuwsuur – foto staatssecretaris Dijkhoff: Rijksoverheid.nl]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek
Tags:
, , , ,