Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC op Coming Out Dag: leg LHBTI-rechten vast in regeerakkoord

11 oktober 2021 -

Leg de LHBTI-rechten uit COC’s Regenboog Stembusakkoord vast in het regeerakkoord. Die oproep doen COC Nederland, Transgender Netwerk Nederland (TNN) en de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID) op Internationale Coming Out Dag in een brief aan VVD, D66, CDA, ChristenUnie en de informateurs.

Ook doet COC-voorzitter Astrid Oosenbrug een klemmend beroep op Mark Rutte, Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra en Gert-Jan Segers tijdens een speciaal Regenboogsymposium op 11 oktober in Assen.

‘We rekenen er op dat de beloften over LHBTI-rechten die namens bijna driekwart van de Kamerleden zijn vastgelegd in ons Regenboogakkoord, zullen worden gerespecteerd en uitgevoerd, ook nu één van de onderhandelende partijen dat akkoord niet heeft getekend,’ aldus de COC-voorzitter.

‘Laten we samen zorgen dat we weer voorop gaan lopen in de wereld als het gaat om gelijke rechten, inclusie en acceptatie van mensen ongeacht hun geslachtskenmerken, genderidentiteit, genderexpressie, seksuele oriëntatie of welke grond dan ook. In plaats van de 12e plaats in Europa waar we nu bungelen.’

COC’s Regenboog Stembusakkoord werd getekend door tien partijen in de Tweede Kamer, waaronder VVD, D66 en CDA. Van partijen die onderhandelen over een kabinet, tekende alleen de ChristenUnie niet. Urgente uitvoering van het Regenboogakkoord is een prominent punt in de bouwstenen voor een regeerakkoord die VVD en D66 in september presenteerden.

In COC’s Regenboogakkoord zijn onder meer afspraken vastgelegd over de aanpak van geweld tegen de LHBTI gemeenschap, bestrijden van intersectionele discriminatie en bevorderen van acceptatie van LHBTI personen op school.

Ook beloven de ondertekenende partijen – samen goed voor 109 Kamerzetels – in het akkoord te zorgen voor een volwaardige meerouderschapswet. Die belofte is ook opgenomen in de verkiezingsprogramma’s van VVD en D66.

Verder is in het Regenboogakkoord afgesproken dat LHBTI-rechten worden verankerd in de Grondwet, dat er een verbod komt op ‘LHBTI-genezing’, een acceptatieplicht voor scholen, een beter LHBTI-asielbeleid, transitieverlof voor trans personen, kortere wachtlijsten voor transgenderzorg, de mogelijkheid om een X in plaats van een M of V in het paspoort te krijgen en een verbod op niet-noodzakelijke medische behandelingen van intersekse personen zonder hun toestemming.

Foto: Sigrid Kaag tekent COC’s Regenboogakkoord – Geert van Tol

Categorie:
Algemeen, homepage, Politiek
Tags: