Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie

Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC organiseert roze verkiezingsdebat in Enschede

25 februari 2014 -

COC Twente/Achterhoek organiseert op 11 maart a.s. in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014, een roze verkiezingsdebat.

Enschede wil een open, tolerante stad zijn voor iedereen. Maar de sociale acceptatie van homo’s (m/v) biseksuelen en transgenders (LHBT’ers) is allerminst voltooid. Dit vergt tijd en inspanning, ook van de gemeente.

Opzet van het debat

In het debat gaan we in op twee belangrijke thema’s waar nog veel werk te doen is: de acceptatie van seksuele diversiteit onder jongeren en in de zorg. In het debat vragen we partijen naar hun visie op deze thema’s en op de rol van de gemeente om de acceptatie te vergroten. Het wordt een informeel, interactief, concreet debat met ruim aandacht voor vragen, zorgen en reacties van het publiek.

Burger Belangen Enschede, CDA, D66, Enschede Solidair, GroenLinks, Liberaal 053, Partij van de Arbeid en de SP doen mee aan het debat. Frank Zuidinga (Van Ede & Partners) leidt het debat. Voor het debat is geen inschrijving nodig.

Sociale acceptatie op school nog ver weg

Het COC vraagt in het debat aandacht voor homojongeren. Zij hebben het moeilijk op school. Uit onderzoek van EduDivers blijkt dat 42 procent van de leerlingen niet bevriend wil zijn met een homoseksuele leerling. Ook doen homojongeren tot vijf keer vaker een zelfmoordpoging dan heterojongeren.

Zorgen om acceptatie van lhbt’ers in de zorg

Roze ouderen ervaren vergelijkbare problemen. Onderzoek van Movisie laat zien dat veel roze ouderen problemen ervaren met eenzaamheid en depressie. Daarnaast bestaat er bij roze ouderen in instellingen een grote angst niet geaccepteerd te worden als ze uit de kast komen. Helaas is deze angst terecht: een groot aantal roze ouderen krijgt te maken met discriminatie van zowel medebewoners als medewerkers.

ROZE VERKIEZINGSDEBAT ENSCHEDE
Datum: 11 maart 2014 – aanvang: 19.30 uur
Locatie: Bibliotheek, Pijpenstraat in Enschede

[Bron: COC Twente/Achterhoek – Foto Verkiezingen: CC-J.M. Luijt]

 

 

 

Categorie:
Politiek
Tags:
, , ,