Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen

1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC pleit voor behoud vrije artsenkeuze – update: Senaat stemt tegen beperking

16 december 2014 -

COC Nederland pleit vrijdag 28 november in een brief aan de Eerste Kamer voor behoud van de zogenaamde vrije artsenkeuze. Volgens het COC is het voor LHBT’s van belang om te kunnen kiezen voor een arts die kennis en sensitiviteit heeft op het gebied van seksuele gerichtheid en genderidentiteit. De Eerste Kamer beslist in december over de kwestie.

UPDATE 16 december 2014 – Eerste Kamer stemt tegen het wetsvoorstel van minister Schippers waarin de vrije artsenkeuze beperkt wordt. 33 senatoren stemden voor, 38 stemden tegen – waaronder drie leden van de PvdA-senaatsfractie. Het kabinet en de coalitiepartijen PvdA en VVD beraden zich over de gevolgen van het verwerpen van het wetsvoorstel.

Volgens artikel 13 van de huidige Zorgverzekeringswet kan je in Nederland zelf bepalen naar welke arts of hulpverlener je gaat. Verzekeraars hebben de plicht om zowel de zorg van door hen gecontracteerde- als niet door hen gecontracteerde zorgverleners (deels) te vergoeden. Die plicht vervalt door de Wet verbod verticale integratie. Volgens deze nieuwe wet hoeven verzekeraars niet langer de zorg te vergoeden van zorgverleners waarmee ze geen contract hebben. Alleen wanneer men een – duurdere – restitutiepolis afsluit, krijgt men de zorg van niet-gecontracteerde zorgverleners nog vergoed. In andere gevallen wordt de zorg van niet-gecontracteerde zorgverleners niet meer, of slechts voor een klein deel, vergoed.

Keuze voor LHBT-vriendelijke arts in gevaar

In de brief aan de Eerste Kamer maakt het COC duidelijk dat deze beperking van de vrije artsenkeuze ‘ernstige consequenties’ kan hebben voor LHBT’s die van zorg gebruik maken. LHBT’s ervaren dat kennis en sensitiviteit over seksuele gerichtheid of genderidentiteit bij reguliere zorgverleners vaak ontbreekt – er zijn zelfs behandelaars die uitgesproken negatief tegenover LHBT’s staan.

Door de voorgestelde beperking van de vrije artsenkeuze kunnen LHBT’s straks mogelijk niet meer vrij kiezen voor een arts die wel over voldoende kennis en sensitiviteit beschikt. Ook dreigen in jaren opgebouwde behandelrelaties te worden verbroken omdat de niet-gecontracteerde zorg niet meer wordt vergoed. Dat laatste kan vooral een probleem zijn voor mensen met hiv.

Concrete problemen

Het beperken van de vrije artsenkeuze kan ook concrete problemen opleveren voor bijvoorbeeld transgenders die (in hun transitietraject) een beroep doen op een psycholoog, seksuoloog of ggz-instelling. Als die zorgverleners wél over specifieke kennis beschikken, maar niét gecontracteerd zijn door de zorgverzekeraar, hoeft deze zorg niet langer vergoed te worden.

Soortgelijke problemen kunnen zich voordoen bij LHBT’s die psychiatrische hulp zoeken, maar daarvoor niet meer vrij die psychiater kunnen kiezen die bekend is met LHBT-specifieke psychische problemen, waaronder minderheidsstress en een verhoogde kans op suïcide.

COC Nederland pleit er bij de Eerste Kamer daarom voor niet in te stemmen met de voorgestelde beperking van de vrije artsenkeuze en dit deel van het wetsvoorstel niet te steunen.

[Bron: COC NL – Foto huisarts: CC-Pixabay]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek
Tags:
, ,