Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC pleit voor beter LHBT-asielbeleid

15 april 2014 -

COC Nederland wil dat staatssecretaris Fred Teeven (Asiel) het Nederlands asielbeleid voor LHBT’s verbetert. Dat schrijft het COC in een brief aan de Tweede Kamer en de staatssecretaris. De Kamer debatteert op woensdag 16 april a.s. over de kwestie.

Het COC bepleit onder meer dat asielzoekers uit landen waar homoseksualiteit of homoseksuele handelingen strafbaar zijn, in Nederland asiel krijgen. Ook organisaties als Amnesty International en de Internationale Juristencommissie zijn hier voor.

Het COC wil dat de mogelijkheid om in het land van herkomst ‘terug de kast in te gaan’ op geen enkele wijze meer een rol speelt in de asielprocedure van LHBT’s. Ook het Europese Hof van Justitie sprak zich in 2013 in die zin uit.

LHBT’s uit Iran zouden volgens het COC in ons land altijd asiel moeten krijgen. Uit informatie van onder meer Amnesty International en Human Rights Watch blijkt dat LHBT’s in Iran systematisch worden vervolgd en dat er een reëel executierisico bestaat. Volgens een landenrapport van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zou van systematische vervolging van LHBT’s in Iran geen sprake zijn. Het COC wil dat die informatie wordt gecorrigeerd.

In Oeganda is recent een anti-homowet ingevoerd. Onder de bevolking is een hetze gaande tegen LHBT’s. Kranten publiceren foto’s van veronderstelde LHBT’s met een oproep om hen te doden. Het COC bepleit dat ook LHBT’s uit Oeganda in Nederland zonder meer asiel krijgen.

De hele brief van het COC aan de Tweede Kamer en staatssecretaris Teeven (Asiel) is HIER te downloaden.

UPDATE – Uitkomst debat LHBT-asielbeleidStaatssecretaris Teeven gaat de passage in het asielbeleid over ‘terug de kast in sturen’ van LHBT’s opnieuw bekijken en zo nodig aanpassen. Hij informeert de Kamer daarover uiterlijk op 15 mei. COC Nederland vindt dat het beleid op dit punt onduidelijk is. Volgens het COC mag de mogelijkheid om LHBT’s ‘terug de kast in’ te sturen in het asielbeleid geen enkele rol meer spelen. Veel Kamerleden (o.a. VVD, SP, D66, GroenLinks) sloten zich daar tijdens het debat bij aan.     

De asielstatus voor LHBT-asielzoekers uit Oeganda en Iran wordt vooralsnog niet verder verhoogd, zoals het COC gevraagd had. Wel zegde Teeven toe dat hij asielaanvragen van LHBT’s uit Oeganda nauwkeurig gaat monitoren en daarover voor de zomer van 2014 verslag zal uitbrengen. Als er veel asielverzoeken van LHBT’s uit Oeganda worden afgewezen, zal de staatssecretaris het beleid mogelijk alsnog aanpassen.

Staatssecretaris Teeven overweegt om te gaan registreren hoeveel LHBT’s in Nederland asiel vragen. Zo kan beter worden bijgehouden hoeveel asielverzoeken worden toegewezen en (al dan niet ten onrechte) worden afgewezen. 

Tenslotte gaf de staatssecretaris aan dat er geen enkele indicatie is dat mensen regelmatig misbruik maken van het Nederlandse asielbeleid voor LHBT’s, bijvoorbeeld door te stellen dat ze LHBT zijn terwijl dat niet zo is. Critici van een ruimhartig asielbeleid voor LHBT’s veronderstellen vaak dat het Nederlandse beleid tot veel misbruik leidt, wat door het COC steeds – naar nu blijkt terecht – wordt ontkend.

[Bron: COC NL – Foto staatssecretaris Teeven: Rijksoverheid.nl]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek
Tags:
, , , , , , , , , , ,