Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC positief over plannen kabinet tot beperken geslachtsregistratie

18 juni 2015 -

Het kabinet laat een interdepartementale werkgroep voorstellen doen om verplichte geslachtsregistratie door de overheid te beperken of af te schaffen in situaties waarin mensen daar last van hebben. Dat bleek donderdagmiddag tijdens een debat in de Tweede Kamer met ministers Van der Steur (VVD) en Bussemaker (Emancipatie).

“Dit is een belangrijke eerste stap in de goede richting”, reageert COC-voorzitter Tanja Ineke: “Al is er nog een lange weg te gaan.”

Wat het COC betreft moet de werkgroep binnen een jaar een forse beperking realiseren van het gebruik van m/v in formulieren en officiële documenten zoals het identificatiebewijs, ov-kaarten, studentenkaarten, etc. COC Nederland wil dat verplichte geslachtsregistratie uiteindelijk geheel wordt afgeschaft.

Minister Van der Steur noemde verplichte geslachtsregistratie tijdens het debat ‘ouderwets’ en erkende dat transgenders, mensen met een intersekse-conditie en anderen er problemen door kunnen ondervinden. “Het is heel heftig om te moeten aanvinken wat je niet voelt dat je bent”, zei de minister. Hij wil daarom middels een ‘korte klap’ de meest schrijnende problemen oplossen.

De minister laat daartoe een interdepartementale werkgroep voorstellen doen om het gebruik en openbaarmaking van het gegeven geslacht door de overheid te beperken. Ook zal de werkgroep bezien of het gegeven nog wel nodig is bij identificatie en welke wetgeving eventueel moet worden aangepast. Een externe organisatie gaat rapporteren waar zich voor transgenders en mensen met een intersekse-conditie in het dagelijks leven de grootste problemen rond geslachtsregistratie voordoen en hoe die kunnen worden opgelost. De Staatscomissie Herijking Ouderschap wordt gevraagd om te komen met geslachtsneutrale voorstellen voor ouderschapswetgeving. De minister werkt zijn toezeggingen uit in een brief die na het zomerreces naar de Tweede Kamer gaat.

Van der Steur gaf aan zich te kunnen voorstellen dat het mogelijk wordt om de categorie geslacht op officiële documenten open te laten of door te halen middels een ‘x.’

SP, D66 en GroenLinks deden tijdens het debat verdergaande voorstellen. GroenLinks wil dat het geslacht van baby’s bij de geboorte niet langer geregistreerd wordt. D66 en SP willen o.a. dat geslacht, net als seksuele oriëntatie en geloof, voortaan wordt beschouwd als een gevoelig persoonsgegeven dat de overheid niet zomaar mag verstrekken. Het COC juicht deze voorstellen toe. Er wordt naar verwachting binnen twee weken over gestemd.

COC Nederland pleit sinds 2012 voor afschaffing van verplichte geslachtsregistratie door de overheid. Volgens het COC is het onnodig en leidt het tot dagelijkse problemen voor transgenders, mensen met een intersekse-conditie en mensen die zich niet duidelijk man of vrouw voelen. “Het gaat de overheid niet aan wat mensen in hun ondergoed hebben”,  aldus het COC.

[Bron: COC NL – Foto minister Van der Steur: Rijksoverheid.nl]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek
Tags:
, , , , , ,