Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC positief over voorstel zorgvuldiger beoordeling LHBTI-asielzoekers

29 november 2017 -

Het COC is positief over een voorstel van de vier coalitiepartijen om de beoordelingsprocedure voor LHBTI-asielzoekers te verbeteren. De belangenorganisatie dringt hier al lang op aan. D66-Kamerlid Maarten Groothuizen doet het voorstel woensdag bij de begrotingsbehandeling van Justitie & Veiligheid, samen met coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie.

‘Het komt te vaak voor dat de IND de seksuele oriëntatie van asielzoekers in twijfel trekt of niet gelooft,’ reageert COC-voorzitter Tanja Ineke. ‘Als deze mensen worden teruggestuurd naar landen waar LHBTI’s worden vervolgd, lopen ze groot gevaar. De procedure moet echt beter.’

Kamerlid Groothuizen vraagt de wijze van beoordeling door de IND voor wat betreft de seksuele geaardheid of geloofsovertuiging van asielzoekers te verbeteren. Groothuizen: “Nu ligt de focus van de IND heel erg op het proces van bewustwording. Gevraagd wordt bijvoorbeeld op welke dag iemand homoseksueel werd. Dat gebeurt niet van de ene op de andere dag. Zeker niet in een land waarin LHBTI’s niet geaccepteerd worden.”

De coalitiepartijen roepen de staatssecretaris op om in samenwerking met LHBTI-organisaties te bekijken hoe het beoordelingsproces beter kan. Groothuizen denkt daarbij aan het trainen van IND personeel en het bestrijden van het gebruik van stereotypen in de beoordeling van LHBTI-asielzoekers.

Elke asielzoeker wordt door de IND geïnterviewd om de redenen voor asiel te toetsen. Dat gaat volgens een standaard werkwijze. Voor LHBTI-vluchtelingen levert dit vaak lastige situaties op. Zo vertelde de homoseksuele Mustafa onlangs dat zelfs het feit dat hij een vriend had, door de IND niet gezien werd als bewijsvoering voor zijn homoseksualiteit. Zo zijn er vele voorbeelden van LHBTI’s die door de IND niet geloofd worden. Deze zomer oordeelde de rechtbank in Den Haag al dat het hebben van een partner van gelijk geslacht wel moet worden meegenomen in de beoordeling van de IND.

 

[Bron: COC NL – Foto Asielzoekers: Directie Voorlichting Ministerie Veiligheid en Justitie]

Categorie:
homepage, Internationaal, Politiek
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,