Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC: verbied LHBT-discriminatie in de Grondwet!

28 juli 2015 -

Verbied discriminatie van lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders (LHBT’s) in de Grondwet. Die oproep aan regering en parlement doet COC Nederland dinsdag, aan de vooravond van  Amsterdam Gay Pride, in NRC Handelsblad.

Lees HIER het volledige opinieartikel.

Het COC bepleit dat er een expliciet verbod komt op LHBT-discriminatie in artikel 1 van de Grondwet. Nu wordt LHBT-discriminatie daar niet genoemd, terwijl het artikel discriminatie op grond van onder meer godsdienst, ras en geslacht wel expliciet verbiedt. Volgens het COC wekt dat de indruk dat het gaat om een ‘tweederangs’ discriminatieverbod.

Er is een duidelijke maatschappelijke noodzaak voor een verbod in de Grondwet, meent het COC. Zo krijgen LHBT’s vaak te maken met geweld en discriminatie, worden LHBT-jongeren veel getreiterd en liggen werkeloosheidscijfers bij transgenders tot vier maal hoger.

Expliciete vermelding biedt bijzondere rechtsbescherming, zo concludeerde een speciale regeringscommissie al in 2006. Zo is discriminatie bij de rechter soms beter bewijsbaar en dwingt het de wetgever er voor te zorgen dat LHBT’s ook in de toekomst beschermd worden tegen discriminatie.

Het COC betoogt in NRC verder dat een expliciet verbod op LHBT-discriminatie in de Grondwet een duidelijk signaal vormt dat LHBT-discriminatie onacceptabel is. Het maakt duidelijk dat discriminatie wegens godsdienst (wel expliciet genoemd) en seksuele identiteit (niet genoemd) even zwaar wegen. Juist deze twee gronden schuren in praktijk nog wel eens, bijvoorbeeld wanneer weigerambtenaren met een beroep op godsdienst LHBT’s discrimineerden.

Het COC hoopt dat D66, GroenLinks en PvdA hun initiatiefwetsvoorstel over deze kwestie weer oppakken. Die partijen dienden in 2010 een wijzigingsvoorstel in. Ook zou minister Ronald Plasterk (Constitutionele Zaken) de kwestie kunnen meenemen in zijn diverse voorstellen tot wijziging van de Grondwet.

Het College voor de Rechten van de Mens en het Sociaal en Cultureel Planbureau adviseren ook tot een Grondwettelijk verbod op LHBT-discriminatie. Negen andere Europese landen, waaronder Spanje, Zweden en Malta, hebben al zo’n verbod. Het feit dat Nederland zo’n verbod niet heeft, is één van de redenen waarom ons land volgens de Europese LHBT-organisatie ILGA-Europe is afgezakt naar de zevende plaats in Europa waar het gaat om LHBT-rechten.

Wijziging van de Grondwet maakt deel uit van COC’s voorstel tot een nieuw ‘Roze akkoord’ met regering en parlement, in navolging van COC’s Roze Stembusakkoord uit 2012. Van zo’n akkoord zouden volgens het COC verder een hoger wettelijk strafmaximum bij discriminerend geweld, afschaffing van geslachtsregistratie, een regeling voor meerouderschap en een verbod op transgendersdiscriminatie deel uit moeten maken.

[Bron/Illustratie: COC NL]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek
Tags:
, , , , , , ,