Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC wil definitief einde weigerambtenaar

28 mei 2013 -

COC Nederland roept de Tweede Kamer op om een definitief einde te maken aan het fenomeen weigerambtenaar. De Kamer behandelt woensdag een initiatiefwetsvoorstel van D66 over de kwestie.

Volgens het wetsvoorstel van D66 mogen gemeenten geen nieuwe weigerambtenaren benoemen. Het voorstel biedt géén definitieve oplossing voor zittende weigerambtenaren, noch voor ambtenaren van de burgerlijke stand die na hun benoeming gewetensbezwaren krijgen. Daardoor kan het fenomeen in beginsel voor onbepaalde tijd voortbestaan.
 
‘Het is positief dat het aantal weigerambtenaren met dit voorstel op termijn sterk zal afnemen. Wij vragen de Kamer om nu door te pakken en de kwestie direct definitief te regelen, opdat lesbiennes en homo’s niet nog tot in lengte van dagen geconfronteerd kunnen worden met overheidsdiscriminatie op de mooiste dag van hun leven,’ aldus COC-voorzitter Tanja Ineke.
 
In een brief aan Kamerleden wijst het COC er op dat negen politieke partijen, waaronder coalitiegenoten VVD en PvdA, afgelopen jaar het Roze Stembusakkoord ondertekenden. Daarin staat dat ‘afschaffing van gewetensbezwaarde ambtenaren’ voor 3 september 2013 geregeld moet zijn.
 
Volgens het COC gelden dezelfde principiële argumenten tegen nieuwe weigerambtenaren ook voor zittende weigerambtenaren. Verder signaleert het COC dat uit recente rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens blijkt dat er geen juridische bezwaren bestaan tegen een regeling  waarmee zittende weigerambtenaren uit hun functie worden ontheven.  
 
[Bron: COC NL]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek
Tags:
, , , , , , , , ,