Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC wil krachtiger emancipatiebeleid van minister Schippers

29 maart 2013 -

COC Nederland wil dat minister Schippers (VWS) een krachtiger emancipatiebeleid gaat voeren voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s). COC-voorzitter Tanja Ineke doet de minister daartoe vrijdag een reeks voorstellen, in een brief namens tien organisaties.

Met verwijzing naar de passage over LHBT-emancipatie in het regeerakkoord, roept het COC de minister ondermeer op om de problemen van transgenders in de gezondheidszorg aan te pakken. Zo zouden de wachtlijsten voor geslachtsveranderende operaties drastisch bekort moeten worden. Die bedragen nu vijftien tot achttien maanden. Ook zou de behandeling van zogenaamde ‘secundaire geslachtskenmerken’, zoals borstconstructie en gezichtsontharing, vergoed moeten worden.

Minister Schippers antwoordde nog niet op een brief van het COC met voorstellen tot verbetering van transgenderzorg uit november 2012.

Het COC wil dat de ouderenzorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg LHBT-vriendelijker worden. De belangenorganisatie vraagt minister Schippers daartoe bindende normen op te stellen. Het COC signaleert dat LHBT’s in ouderenzorginstellingen regelmatig te maken krijgen met pesterijen en onbegrip van medebewoners en personeel. Een deel van hen gaat noodgedwongen ‘terug de kast in.’

In de brief wordt verder o.m. voorgesteld om een eind te maken aan het verbod op bloeddonatie voor homomannen, om een LHBT-vriendelijker klimaat in de sport te bevorderen en om minderjarigen wettelijk te beschermen tegen zogenaamde ‘homogenezingstherapieën.’

De brief van het COC aan minister Schippers is mede verzonden namens Transgender Netwerk Nederland, de LesBische Alliantie – Stichting OndersteBoven, Landelijk Netwerk Biseksualiteit, LHBT-jongerenorganisatie Expreszo, Stichting Vrienden van de Gay Krant, kenniscentrum MOVISIE, LCC Plus Organisaties (de christelijke LHBT-beweging), Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) en Gay Union Through Sports (GUTS).

[Bron: COC NL – Foto minister Schippers – Rijksoverheid.nl]

Het COC komt op voor LHBT-rechten. Steun jij het COC?

 

Categorie:
homepage, Politiek
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,