Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC wil LHBT-vriendelijker asielbeleid

19 juni 2012 -

COC Nederland roept de Tweede Kamer op om te pleiten voor asielbeleid dat vriendelijker is voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s). De Kamer bespreekt de kwestie op woensdag 20 juni met minister Leers (Immigratie & Asiel).

Het COC wil onder meer dat op korte termijn wordt verduidelijkt dat van LHBT-asielzoekers niet mag worden verwacht dat ze in hun land van herkomst ‘terug de kast in gaan’. Uit onderzoek van Vrije Universiteit en COC blijkt dat de Nederlandse autoriteiten de idee dat de seksuele gerichtheid verborgen kan worden, in de praktijk nog regelmatig gebruiken als reden om LHBT’s terug te sturen.

‘Dat is net zoiets als van iemand vragen om de politieke voorkeur of het geloof af te zweren. Uit kunnen komen voor je homoseksuele gerichtheid of genderidentiteit is een mensenrecht’, stelt COC-woordvoerder Philip Tijsma.

Ook stelt het COC voor om LHBT-asielzoekers uit landen waar hun seksualiteit of genderidentiteit strafbaar is, in Nederland in beginsel asiel te geven. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook al in Italië.

COC Nederland pleit er verder voor om vast te leggen dat asielzoekers ook nog aanspraak op asiel kunnen maken als ze, bijvoorbeeld uit schaamte of angst, pas later in de procedure voor hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit uitkomen. In de praktijk blijken dergelijke verzoeken vaak te worden afgewezen.

Eerder vroeg het COC al aan Leers om LHBT’s uit Irak in Nederland asiel te verlenen. LHBT’s worden in dat land systematisch vervolgd, zo blijkt uit brandbrieven van diverse mensenrechtenorganisaties aan de Nederlandse regering. De minister beloofde om vóór de zomer een nieuw rapport over de situatie van LHBT’s in Irak te laten opstellen.

Veel van de COC-voorstellen zijn afkomstig uit het rapport Fleeing Homophobia; asylum claims related to sexual orientation and gender identity in Europe dat het COC in 2011 aan regering en Kamer aanbood. Het rapport, dat met steun van de Europese Commissie werd samengesteld door de Vrije Universiteit en COC Nederland, is het eerste Europese onderzoek naar beleid en praktijk voor LHBT-asielzoekers.

Het Kamerdebat is op woensdagmorgen 20 juni van 11.00-13.00 uur.

[Bron: COC NL]

Categorie:
Politiek
Tags:
, , , ,