Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC wil maatregelen tegen forse toename anti-LHBT-geweld

12 mei 2014 -

COC Nederland wil stevige maatregelen van minister Ivo Opstelten (Veiligheid) tegen anti-LHBT*-geweld. Volgens een politierapport is het aantal meldingen van LHBT-discriminatie bijna verdubbeld. Het COC spreekt op maandag 12 mei met de minister.

Verdubbeling

Volgens de meest recente POLDIS-rapportage van de politie verdubbelde het aantal meldingen van LHBT-discriminatie bijna, van 623 in 2011 naar 1.143 in 2012. De forse stijging wijst volgens de onderzoekers op een feitelijke toename, hoewel er mogelijk ook sprake is van toenemende aangiftebereidheid.

“Dit is een enorme toename. Wij willen dat de minister actie onderneemt”, zegt Tanja Ineke, voorzitter van COC Nederland.

Politieprioriteit

Het COC wil dat minister Opstelten de bestrijding van discriminatie tot een officiële prioriteit maakt voor zowel de landelijke politie als voor de wijkagent. De politieprioriteiten 2015-218 worden de komende maanden vastgesteld.

Ook pleit het COC voor een landelijke uitrol van Roze in Blauw, een team van de Amsterdamse politie dat zich specifiek richt op de aanpak van anti-LHBT-geweld.

Het COC wil verder dat er een hoger wettelijk strafmaximum komt bij zogenaamde haatmisdrijven, delicten met bijvoorbeeld homohaat als motief. Ook de Raad van Europa en de Europese Unie roepen Nederland op om een haatmisdrijfartikel in te voeren. Een dergelijk wetsartikel bestaat bijvoorbeeld al in België.

Transgenders

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bleek eerder dat 37 procent van de transgenders zich niet veilig voelt in de eigen woonomgeving. Het COC stelt voor om transgenderdiscriminatie expliciet strafbaar te stellen in het Wetboek van Strafrecht.

*LHBT: Lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders

[Bron: COC NL – Foto minister Opstelten: Rijksoverheid.nl]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek, Transgender, Veiligheid
Tags:
, , , , , , , , , ,